Матеріали семінару “Інтернаціоналізація вищої освіти: досвід проектів ЄС Темпус PICASA та UNIVIA” (21/12/2016)

21 грудня 2016 р. відбувся кластерний семінар «Інтернаціоналізація вищої освіти: досвід проектів ЄС Темпус PICASA та UNIVIA», організований Міністерством освіти і науки України у співпраці з Національним Еразмус+ офісом в Україні. Це – перший семінар із запланованої серії таких заходів за кластерами: (1) забезпечення якості вищої освіти; (2) третій цикл вищої освіти – підготовка докторів філософії; (3) національна рамка кваліфікацій та освітні програми; (4) навчання впродовж життя та підготовка вчителя; (5) університетське врядування, автономія та підтримка студентів; (6) «трикутник знань» – інтеграція вищої освіти та досліджень; (7) інтернаціоналізація та мобільність.

Перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир КОВТУНЕЦЬ зазначив, що результати проектів за програмами ЄС Темпус та Еразмус+ мають ефективніше використовуватися і проведення таких кластерних семінарів за пріоритетними напрямами освітніх реформ дає можливість оцінити реальні здобутки університетів у рамках проектів і використати їх для підтримки освітніх реформ на основі міжнародного досвіду.

У заході взяли участь близько 80 представники закладів вищої освіти України, департаменту вищої освіти та управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України, Українського центру міжнародної освіти.
Проектні команди представили рекомендації за результатами проектів щодо: Стратегії інтернаціоналізації університету; менеджменту процесів інтернаціоналізації; структури та організації роботи відділу міжнародних зв’язків; системи забезпечення якості інтернаціоналізації вищого навчального закладу та критеріїв оцінки її якості; інтернаціоналізації культурно-освітньої діяльності університету; проведення міжнародних літніх та зимових шкіл.
Програма та презентації

Управління процесами інтернаціоналізації освіти і досліджень у ВНЗ. Досвід НМетАУ.

СТРАТЕГІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ: досвід ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та проекту ЄС Темпус «ЮНІВІА»

Менеджмент процесів інтернаціоналізації ВНЗ. Досвід проекту PICASA

Особливості впровадження системи забезпечення якості у процеси інтернаціоналізації ВНЗ. Досвід проекту PICASA.

Структура та організація роботи відділу міжнародних зв’язків: найкращий досвід ЄС та України

Спеціальні критерії оцінки якості для економічного університету: дороговказ у рейтинг Financial Times

Розбудова культурної компоненти інтернаціоналізації у ВНЗ на досвіді проведення міжнародних літніх та зимових шкіл

Інтернаціоналізація культурно-освітньої діяльності ПУЕТ

Контактна особа: Наталя Дем’янчук, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, тел. 044 481 47 55, demianchuk@mon.gov.ua

Дякуємо командам проектів та учасникам за активну роботу.

Попередня HERE семінар «Сприяти реформуванню вищої освіти в контексті Болонського процесу: ...