Міжнародна конференція «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні» (11-12.06.2019, м. Київ)


11-12 червня 2019 року у Київському національному торговельно-економічному університеті відбулася міжнародна конференція «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні».

Організаторами конференції вступили Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Національний Еразмус+ офіс в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти (HERE team), Британська Рада в Україні, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ).

У заході узяли участь більше 500 учасників (керівники закладів вищої освіти, фахівці із забезпечення якості вищої освіти, керівники освітніх програм, експерти у сфері вищої освіти, викладачі англомовного навчання, студенти) із 200 закладів вищої освіти та освітніх організацій різних країн.

З вітальним словом перед учасниками виступили: Міністр освіти і науки України Лілія ГРИНЕВИЧ; голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій КВІТ; перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Володимир ЛУГОВИЙ, ректор Київського національного торговельно-економічного університету Анатолій МАЗАРАКІ.

Презентація аналітичного дослідження «Стандартизовані освітні вимірювання 2018 року у вищій юридичній освіті. Єдине фахове вступне випробування та Єдиний вступний іспит» відбулася за участю Міністра освіти і науки України Лілії ГРИНЕВИЧ та Міністра юстиції України Павла ПЕТРЕНКА.

До роботи конференції долучилися і представники Національного Еразмус+ офіс в Україні та Національної команди експертів з реформування вищої освіти (HERE team): експерт з аналітичних питань НЕО в Україні Жанна ТАЛАНОВА, заступник Міністра освіти і науки Юрій РАШКЕВИЧ, професор кафедри системного аналізу і обчислювальної математики Національного університету «Запорізька політехніка» Володимир БАХРУШИН, керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Михайло ВИННИЦЬКИЙ, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, професор ХНЕУ ім. С.Кузнеця Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України Світлана КАЛАШНІКОВА, Державний експерт директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Марина МРУГА, Генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МОН України Ганна НОВОСАД, Генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег ШАРОВ.

Під час конференції обговорювалися пріоритети національної освітньої політики у сфері забезпечення якості вищої освіти, кращі практики щодо забезпечення якості вищої освіти, використання можливостей інтернаціоналізації, вивчення та запровадження англійської мови у вищій освіті, проблеми розбудови та розвитку систем зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Також в контексті обговорюваних тем було презентовано результати діяльності проектів розвитку потенціалу вищої освіти Еразмус+ – EDUQAS “Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в закладах вищої освіти” та C3QA “Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських рекомендацій”.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇзавантажити

Більше інформації та презентації спікерів на сайтах КНТЕУ та МОН України

 

Попередня Міжнародний форум «Роздуми про майбутнє відносин ЄС – Східне Партнерство: ...