НАГАДУВАННЯ: Подання звітів-карток моніторингу міжнародної технічної допомоги (Розвиток потенціалу, Жан Моне; проекти Темпус IV – фінальні звіти)

Нагадуємо проектним командам, про необхідність обов’язково зареєструвати проект в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, але незалежно від того зареєстровано вже проект Темпус чи ні, потрібно подавати звіт.

Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (постанова КМУ від від 15.02.2002 №153) та з метою забезпечення поточного моніторингу реципієнти проектів міжнародної технічної допомоги мають подавати до Міністерства освіти і науки України один раз на півроку картку піврічного моніторингу проекту, складену за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran194#n194

Катки моніторингу подаються з початку дії проекту, незалежно від того, коли проект був зареєстрований, чи не був зареєстрований. Подається одна картка від проекту, зазвичай координатором проекту в Україні, де прописуються заходи всіх реципієнтів.

Картки моніторингу за період січень-червень мають бути підписані, відскановані та надіслані бенефіціарові Міністерство освіти і науки України shchitka@mon.gov.ua до 10 липня з копією в Національний Еразмус+ офіс в Україні office@erasmusplus.org.ua

за липень-грудень  до 10 січня.

Оригінали карток піврічного моніторингу в паперовому вигляді мають бути надіслані поштою за контактами, що наведені нижче не пізніше 15 липня та 15 січня відповідно.
Згідно п. 25 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, проекти мають подавати щорічний звіт щодо стану реалізації проекту (використовується Додаток 3 до Порядку) до 1 лютого.
Для забезпечення  заключного моніторингу проекту, після цого завершення, реципієнти в Україні подають до Мінекономрозвитку та в копії МОН і Національний Еразмус+ офіс, підсумковий звіт (один на проект) про досягнуті результати згідно Додатку 6 до Порядку http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF/paran258#n258
Процедура реєстрації проектів Темпус: http://erasmusplus.org.ua/tempus-iv/instruktsii.html

Контактна інформація: Любов Щітка, управління міжнародного співробітництва та Європейської інтеграції, Міністерства освіти і науки України

пр. Перемоги 10, м.Київ, 01135, тел.: email: shchitka@mon.gov.ua

Попередня Матеріали презентацій з Міжнародного інформаційного тижня програми Еразмус+ в Україні ...