Нагадуємо представникам місцевих, регіональних і національних органів влади про можливості як потенційних партнерів проектів програми Еразмус+

Програма Європейського Союзу «Еразмус+» розрахована на 2014-2020 рр. та спрямована на підтримку проектів, партнерства, мобільність, інші заходи у сферах освіти, професійно-технічної підготовки, молоді та спорту. Україна бере участь у програмі «Еразмус+ як країна – партнер ЄС, але у певних напрямах може брати участь як координатор, та/або партнер проектів.

Відповідно до правил програми Еразмус +, проекти напряму «Розвиток потенціалу вищої освіти» (екс-Темпус) можуть залучати у якості партнерів (еligible participating organisations) органи державної влади місцевого, регіонального і національного рівнів, включаючи міністерства та інші організації (див. Erasmus+ Programme Guide, с. 149 – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm). Вищезазначені категорії партнерів, як і інші неакадемічні партнери, можуть отримувати фінансування за усіма статтями бюджету, крім обладнання, а саме: гонорари, за конкретну роботу (викладання, дослідження тощо) транспортні витрати, проживання та добові під час участі в заходах проектів. Відповідне роз’яснення з’явилося на сайті ще попереднього конкурсу та є і в 2017 р. у розділі «Frequently Asked Questions (Найпоширеніші запитання)» (с. 11) https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/faq_selection_cbhe_2017_v.1.pdf

Для того, щоб взяти участь в конкурсах, всі партнерські організації повинні бути зареєстровані на Порталі учасників і підписати та подати мандат для проекту (http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html).

Якщо потрібні консультації щодо деталей участі, запрошуємо відразу звертатись.

Програма Еразмус+ запроваджується відповідно до Постанови Європейського Парламенту та Ради ЄС №1288/2013 від 11.12.2013 (Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing ‘Erasmus+’: the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, 1720/2006/EC and 1298/2008/EC (OJ L 347, 20.12.2013, p. 50); в електронному доступі з документом можна ознайомитися на сайті: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1288&qid=1395671967554.

«Європейський інструмент сусідства» (European Neighbourhood Instrument), Ініціатива ЄС «Східне партнерство» (Eastern Partnership) визначають програму «Еразмус+» ключовим інструментом, покликаним через співпрацю між вищими навчальними закладами ЕС та країн – сусідів забезпечити подальший розвиток та модернізацію вищої освіти,, підвищити її якість та відкритість для суспільства і ринка праці, сприяти подальшій розбудові потенціалу міжнародної співпраці.

У міжнародному вимірі «Еразмус+» зосереджується на вищій освіті, але й включає певні можливості співпраці в молодіжній сфері.

У вищій освіті, два компоненти (спільні магістерські програми та програма «Жан Моне» (Jean Monnet) фінансуються з бюджету ЄС, тоді як два інші компоненти (академічна мобільність та розвиток потенціалу вищої освіти) – із зовнішніх джерел: Багаторічна індикативна програма на 2014 – 2017 рр численних заходів Європейської політики сусідстваЄвропейського інструменту сусідства (ENI). (Multi-annual Indicative Programme (2014-2017) for the European Neigbourhood-wide measures under the Europeam Neighbourhood Instrument).

Щодо можливостей в рамках напряму Молодь для України, деталі можна дізнатись на сайті Служби підтримки напряму в Україні: https://www.salto-youth.net/rc/see/seeinshort/

Деталі на сайті: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Джерела щодо запровадження програми в Україні:
Erasmus+Programme Guide: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm;
Frequently Asked Questions: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/erasmus_ka2_cbhe_faq-selection_1st_call_v2_300115_en.pdf;
Угода про асоціацію між ЄС та Україною: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535;
Європейський інструмент сусідства (European Neighbourhood Instrument): http://www.enpi-info.eu/main.php?id=494&id_type=2;
Східне партнерство (Eastern Partnership): http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=506&id_type=2;
Багаторічна індикативна програма регіонального співробітництва на 2014 – 2017 рр. (Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) – 2014-2020, Regional East Strategy Paper (2014-2020) and Multiannual Indicative Programme (2014-2017): http://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/enp_wide_strategic_priorities_2014_2020_and_multi_annual_indicative_programme_2014_2017_en.pdf

Попередня Оновлено матеріали семінару для переможців конкурсу проектів з розвитку потенціалу ...