Он-лайн семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація» (18.11.2020, on-line)

18 листопада 2020 р. Національний Еразмус+ офіс в Україні (Проєкт ЄС) спільно з Херсонською державною морською академією за участі представників Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти провели он-лайн семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація». До заходу приєдналось близько 300 представників закладів вищої освіти та наукових установ південно-східного регіону.

Під час заходу учасникам заходу – викладачам, студентам, аспірантам, адміністративним працівникам ЗВО та наукових установ – були представлені нові підходи до внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до ESG та національного законодавства; алгоритм розроблення, перегляду та удосконалення освітніх програм на основі Національної рамки кваліфікацій, стандартів вищої освіти, міжнародних стандартів; забезпечення результатів навчання в освітніх програмах; принципи побудови та розвитку силабусу; підготовка до акредитації освітніх програм і методика її проведення.

ПРОГРАМА заходу

 

ВІДЕОЗАПИС ЗАХОДУ

 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ СПІКЕРІВ

 

Попередня Участь в Erasmus+ Day у Національному педагогічному університеті імені М. ...