Оприлюднено україномовну версію аналітичного звіту «Національна рамка кваліфікацій – Україна» (січень 2022 р.)

Європейський фонд освіти (ЄФО) – агенція Європейського Союзу, створена задля розвитку систем професійної підготовки і навчання в країнах-партнерах, оприлюднила україномовну версію аналітичного звіту «Національна рамка кваліфікацій – Україна».

Підготовка таких звітів щодо стану запровадження національних рамок кваліфікацій (НРК) у країнах європейського простору набула регулярного характеру. Щодва роки ЄФО проводить власну оцінку цілей політики щодо кваліфікацій, структури Національної рамки кваліфікацій, інституційних механізмів та залучення заінтересованих сторін, процедур визнання та підтвердження результатів неформального та інформального навчання тощо, а також пропонує рекомендації.

У звіті, який описує ситуацію із впровадженням НРК в Україні станом на 2020 рік, представлено, зокрема, діяльність Національного агентства кваліфікацій як одного з ключових інституційних механізмів системи кваліфікацій, проаналізовано регуляторні акти, ініціатором розроблення яких виступило Агентство, визначено специфіку українського Реєстру кваліфікацій, який веде Агентство.

З-поміж можливих наступних кроків у розвитку Національної рамки кваліфікацій Європейський фонд освіти, зокрема, пропонує:

  • звертати більше уваги на інтернаціоналізацію та цифровізацію системи кваліфікацій, а також на роль так званих ключових компетентностей;
  • розвивати систему часткових кваліфікацій і розглянути місце мікросертифікатів (micro-credentials) у НРК та у Реєстрі кваліфікацій;
  • забезпечити сумісність бази даних кваліфікацій з іншими базами даних у країні (включаючи ЄДЕБО) та міжнародними базами тощо.

Наразі варто згадати, що Україна бере участь у пілотному проєкті щодо порівняння НРК із Європейською рамкою кваліфікацій (ЄРК). Таке порівняння сприятиме визнанню вітчизняних кваліфікацій за кордоном та кваліфікацій, отриманих за межами України, – в нашій державі.

Підготовлено за матеріалами.

Попередня Серія інтерв'ю HERE team для Українського Радіо (січень-лютий 2022 р.)