Освіта та підтримка Європейського Союзу тимчасово переміщеним особам з України

Освіта та підтримка Європейського Союзу тимчасово переміщеним особам з України

Тут зібрано низку статей і ресурсів, спрямованих на сприяння інтеграції українських дітей та молоді серед біженців у системи освіти держав-членів ЄС та країн-членів програми Еразмус+.

На цій сторінці регулярно публікуватиметься найновіша актуальна інформація: Портал ЄС SchoolEducationGateway – за посиланням тут.

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ТА РЕСУРСИ українською мовою

ШКІЛЬНА ОСВІТА І СОЛІДАРНІСТЬ У ЧАС КРИЗИ

ОСВІТА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ

 • Програмні вказівки щодо сприяння залученню українських біженців до освітнього процесу: міркування, засадничі принципи та практика: Цей документ було укладено Європейською Комісією на основі консультацій із представниками міністерств освіти та зацікавлених організацій. Його мета полягає в наданні програмних вказівок державам-членам шляхом окреслення засадничих принципів і практик, які могли б допомогти залучити дітей і молодь, що стали біженцями, до навчального процесу на основі попереднього досвіду. Ця перша редакція є «живим» документом, подальші його редакції буде збагачено додатковими прикладами того, як втілити програмну політику на практиці.
 • Визнання кваліфікацій учнів українських шкіл: У цій статті запропоновано корисні ресурси, що допоможуть державам-членам ЄС забезпечити визнання і розуміння освітніх кваліфікацій біженців або тих, хто втратив доступ до атестатів/документів.
 • Компендіум успішних практик щодо інклюзивної освіти та громадянського виховання: У цьому компендіумі представлено вичерпний перелік вдалих практик, що можуть послужити джерелом ідей і натхнення для посадовців і практиків, які прагнуть сприяти інклюзивності освітньо-навчальних систем у різних куточках ЄС. Також він стане у пригоді в роботі з дедалі ширшим фактажем щодо важливості та додаткової цінності інклюзивної освіти. (2021).
 • Інклюзія молодих біженців і мігрантів через освіту: Тематичний матеріал щодо інклюзії молодих біженців і мігрантів через освіту було підготовлено членами Робочої групи щодо популяризації спільних цінностей та інклюзивної освіти ET 2020.
 • Ресурси PAESIC для вчителів і керівництва шкіл: PAESIC (абревіатура: педагогічні підходи для сприяння соціальній інклюзії в класі) – це проєкт KA2 Erasmus+, що має на меті допомагати вчителям початкових класів покращувати соціальну інклюзію в класі, особливо для учнів-біженців і мігрантів. (2020).
 • Розмови про освіту: Метролінгвізм, суперрізноманітність і європейські класи: Чи чули Ви коли-небудь про метролінгвізм і суперрізноманітність? А чи знаєте, як викладати в багатомовному класі? Збагатіть свої знання завдяки цьому інтерв’ю з Томасом Фріцем, керівником інституту багатомовності, інтеграції та освіти lernraum.wien (2018).
 • Мігранти в європейських школах: вивчення та збереження мов: Підтримка новоприбулих дітей-мігрантів в опануванні мови навчання, а також заохочування їх зберігати та надалі розвивати особистий мовний репертуар – вирішальний чинник для їх вдалого прийняття та інтеграції, а також успішного навчання (2018).
 • Підготовка вчителів до різноманітності: роль початкової фахової освіти вчителів: Хоч різноманітність у європейських суспільствах – явище не нове, але її природа стрімко змінюється. Через внутрішньоєвропейську мобільність, міжнародну міграцію і глобалізацію Європа стає дедалі різноманітнішою (2017). Запрошуємо переглянути додаткову інформацію на європейській платформі шкільної освіти «School Education Gateway», використовуючи тег «студенти-мігранти» (migrant students).

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Квітень 2022 р.: Вебінар з питань інтеграції новоприбулих біженців у школах.
 • Травень 2022 р.: Курси підвищення кваліфікації вчителів щодо інтеграції новоприбулих біженців у школах.
 • Липень 2022 р.: Вебінар з питань дошкільної освіти та догляду і щодо біженців.
 • Вересень 2022 р.: Курси підвищення кваліфікації вчителів щодо залучення до навчального процесу учнів, для яких мова викладання не є рідною. Додаткові матеріали можна переглянути в каталозі курсу на європейській платформі шкільної освіти «School Education Gateway».

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ВЧИТЕЛЯМИ

Приєднайтеся до онлайн-спільноти для працівників шкіл (вчителів, завучів, бібліотекарів тощо) eTwinning для спілкування, співпраці та обміну інформацією. eTwinning підтримує українських вчителів та учнів, зокрема створюючи спеціальні дискусійні групи щодо інтеграції мігрантів і біженців у школі, а також шляхом спільної солідарності на рівні громад і підтримки заходів для українських вчителів та учнів.

Ресурс – Портал ЄС SchoolEducationGateway – за посиланням тут.

Попередня Круглий стіл «Європейські студії в умовах війни: український вимір» (25.05.2022, ...