План діяльності Національної команди в 2015 р.

Матеріали презентацій Національної комнди щодо запровадження інструментів Болонського процесу завантажено за посиланням для використання – за посиланням.

Проект ЄС на підтримку діяльності Національної команди екпертів виконує Університет Барселони в рамках проекту “SPHERE” Portal to support HERE team activities: http://supporthere.org/

Проведена діяльність Національної команди в 2015 р. див Детальний план Матеріали всіх заходів викладено у відповідних підрозділах: Матеріали або Календар заходів, запрошуємо користуватись.

1. Регулярні зустрічі-наради (3 на рік) – січень, липень, грудень (рішення, рекомендації тощо).

2. Участь у діяльності робочих експертних груп з модернізації та реформування вищої освіти, що працюють при Міністерстві освіти і науки України:
– Запровадження положень нового Закону України «Про вищу освіту».
– Розроблення Стратегії реформування вищої освіти 2020.
– Розроблення Концепції законодавства про освіту.

(пропозиції, рекомендації)

-Подання пропозицій щодо Положення про академічну мобільність (пропозиції, рекомендації).

3. Інформаційно-комунікативні заходи з питань модернізації вищої освіти:
(1) щодо забезпечення якості вищої освіти,
(2) щодо автономії ВНЗ

– участь у Інформаційних днях програми Еразмус+ з презентаціями щодо запровадження інструментів забезпечення якості вищої освіти (презентації);

– участь у міжнародних виставках навчальних закладів («Сучасна освіта в Україні»; «Освіта і кар’єра» тощо);

– проведення семінарів із питань запровадження ЄКТС (презентації);

– курси для ректорів, проректорів (презентації);

– проведення експертного опитування керівників і працівників вищих навчальних закладів щодо стану університетської автономії в Україні (опитувальник і аналіз результатів);

– проведення круглого столу з питань фінансової автономії вищих начальних закладів;

– проведення круглих столів з питань інтернаціоналізації (презентації);

– підготовка пропозицій щодо створення та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні до Колегії МОН України (публікація матеріалів);

– Міжнародна конференція «Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій»;

– Міжнародна конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»;

– Удосконалення презентацій для освітніх заходів та їх оновлення:
(1) «ЄКТС, компетентнісний підхід до розроблення освітніх програм. Результати навчання.»
(2) «НРК та освітні стандарти»
(3) «Забезпечення якості вищої освіти»
(4) «Інформаційний пакет ВНЗ»
(5) «Співпраця університетів і бізнесу»

(презентації);

– Участь у міжнародних заходах ЕАСЕА (EU and Partner Country outside region) з метою розвитку компетентності експертів у питаннях прогресу та тенденцій Болонського процесу (матеріали презентацій і звіти);

– участь у семінарах, круглих столах, конференціях і інших заходах ВНЗ України за зверненням (презентації);

– Наповнення інформаційної сторінки Національної команди експертів з реформування вищої освіти України на Інтернет-сайті НЕО в Україні. Створення сторінки HERE на Facebook.

– Інформаційна підтримка Національної команди експертів з реформування вищої освіти України на Інтернет-сайті Міністерством освіти і науки України (за погодженням з МОН України).

– Участь у підготовці матеріалів для досліджень щодо національної вищої освіти, впливу освітніх програм ЄС за різними пріоритетами (публікації).

– Публікації в українській освітній періодиці (Педагогічна газета, Освіта, Освіта України тощо), іншій пресі та академічних журналах (Вища школа, Вища освіта тощо).

– Інтерв’ю, сюжети для програми «Вікно в Європу», ТБ «5 Канал».

– Проведення консультацій з запровадження положень Болонського процесу відповідно визначених експертних напрямів (за запитом е-поштою).

– Залучення міжнародних експертів до національних заходів (ЕАСЕА).

-Участь в проектах програми Темпус і Еразмус+.

Діяльність Національної команди у попередні роки: http://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/zahodi-i-materiali.html

Попередня Семінар з фінансового менеджменту міжнародної проектної діяльності проектів Програми ЄС ...