Презентація Інформаційного Дня програми ЄС ЕРАЗМУС+ щодо академічної мобільності (20.11.15)

20 листопада 2015 р. в приміщенні Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся Інформаційний день Програми Еразмус+ (Проект ЄС) щодо академічної мобільності. Захід було ініційовано Національним Еразмус+ офісом в Україні у тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні та Виконавчим агентством ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Брюссель) та за підтримки Міністерства освіти і науки України. Захід відвідало близько 250 учасників серед яких були: студенти, випускники, аспіранти та докторанти, викладачі та представники міжнародних відділів українських вищих навчальних закладів.

Учасників привітали: Петро БЕХ, проректор з міжнародних зв’язків, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Ольга ФЕДОТКІНА, головний спеціаліст відділу міжнародних договорів та визнання документів про освіту, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, Міністерство освіти і науки України; Іванна АТАМАНЧУК, менеджер з академічної мобільності, НЕО в Україні.

Представник Міністерства освіти і науки України – Ольга Федоткіна розповіла про Постанову Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення

про порядок реалізації права на академічну мобільність від 12 серпня 2015 р. № 579 та про практичні механізми застосування цієї Постанови у ВНЗ України. Положення встановлює порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу вітчизняних вищих навчальних закладів (наукових установ) на території України чи поза її межами та учасників освітнього процесу іноземних вищих навчальних закладів (наукових установ) на території України. Відповідно до положення право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між вітчизняними вищими навчальними закладами (науковими установами) або їх основними структурними підрозділами, між вітчизняними та іноземними ВНЗ (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами.

До уваги учасників команда Національного Еразмус+ офісу в Україні представила Ключовий напрям 1: Навчальна мобільність, що полягає в участі студентів, викладачів та працівників ВНЗ у проектах навчальної мобільності між країнами-учасниками та партнерами Програми ЕРАЗМУС+. Учасники були ознайомлені з основними цілями кредитної та ступеневої мобільності, з процедурою підготовки заявки до подачі на участь у конкурсі як на здобуття ступеня Магістр, так і PhD.

До заходу приєдналися випускники Програми Еразмус Мундус (Erasmus Mundus Association), які поділились власним досвідом у виборі магістерських програм, у підготовці заявок на участь у конкурсі та самого навчання в країнах ЄС.

Важливим елементом заходу були презентації представників Institut français d’Ukraine, Посольство Франції (Ольга ДОРОШ) та Інформаційного центру DAAD, Німеччини (Гізела ЦІМЕРМАН), що стосувалися індивідуальних можливостей для навчання у країнах-членах Європейського Союзу.

Слайди презентацій:

Щодо індивідуальних стипендій на навчання, стажування, викладання, підвищення кваліфікації тощо:
Програма ЕРАЗМУС+: огляд відкритих можливостей для індивідуальної мобільності студентів і викладачів

Основні кроки для участі в конкурсі Еразмус+ стипендій на Спільні магістерські програми (Erasmus Mundus Joint Master Programmes): http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/stupeneva-mobilnist/92-stypendii-vykladacham.html

Інші можливості отримання стипендій: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/education-in-eu_uk.pdf

Попередня Розроблення освітніх програм підготовки докторів філософії (2.11.15, м.Київ)