Презентація проекту Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 рр.

5 липня 2016 р. Національні експерти та представник Національного Еразмус+ офісу взяли участь у семінарі з обговорення Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій в Україні на 2016-2020 рр., що відбувся в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У заході взяла участь Міністр освіти і науки України Лілія ГРИНЕВИЧ, яка підкреслила актуальність проблеми забезпечення взаємозв’язку між ринком праці та системою освіти, а також визнання кваліфікацій.

Семінар організовано Європейським фондом освіти у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики України, Інститутом професійних кваліфікацій, Радою Європи, Представництвом ЄС в Україні, Британською Радою в Україні.

У заході взяли участь представники усіх зацікавлених сторін: центральних органів виконавчої влади, соціальних партнерів, професійних асоціацій, наукових установ, навчальних закладів, студентських організацій.

Під час семінару представлено і обговорено перший проект Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій (НРК) на 2016-2020 рр., презентовано результати вивчення думок заінтересованих сторін щодо формування національної системи кваліфікацій.

Детальна інформація на сайті: http://ipq.org.ua/ua/news/141; http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Ukraine

Попередня Матеріали семінару «Розроблення освітніх програм відповідно до ЄКТС, забезпечення якості, ...