Матеріали семінару «Розроблення освітніх програм відповідно до ЄКТС, забезпечення якості, результатів навчання та студентоцентрованого навчання. Проблеми розроблення та впровадження спільних і докторських програм» (8.07.2016, м.Київ)

8 липня 2016 р. у межах зустрічі-наради Національних експертів з реформування вищої освіти відбувся семінар «Розроблення освітніх програм відповідно до ЄКТС, забезпечення якості, результатів навчання та студентоцентрованого навчання. Проблеми розроблення та впровадження спільних і докторських програм» та нарада з Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич.

Під час семінару Національні експерти презентували матеріали та рекомендації на основі результатів участі в міжнародних і національних заходах у контексті розвитку вищої освіти та впровадження Закону України «Про вищу освіту», зокрема системи забезпечення якості, а саме: Розроблення освітніх програм на основі ЄКТС відповідно до стандартів вищої освіти; Результати навчання та студентоцентроване навчання як необхідні умови розроблення освітніх програм; Проблеми впровадження спільних освітніх програм; Розроблення, впровадження та забезпечення якості освітніх програм з підготовки докторів філософії. У семінарі, що відбувся за підтримки Інституту вищої освіти НАПН України, взяли участь 30 представників вищих навчальних закладів і наукових установ, а також Національні експерти, представники НЕО.

Програма заходу: Програма_семінару_HEREteam_8.07.16 

Матеріали заходу:

Юрій РАШКЕВИЧ “Студентоцентроване навчання та його відображення в освітніх програмах” та “Профіль програми”Rashkevych_HERE_Kyiv_July8_2016_1 Rashkevych_HERE_Kyiv_July8_2016_2

Михайло ВИННИЦЬКИЙ “Розроблення, впровадження та забезпечення якості освітніх програм з підготовки докторів філософії”Wynnyckyi_HERE_Kyiv_July8_2016

Андрій СТАВИЦЬКИЙ “Результати навчання та студентоцентроване навчання як необхідні умови розроблення освітніх програм”Stavytskyi_HERE_Kyiv_July8_2016

Ірина СІКОРСЬКА та Ірина ЗОЛОТАРЬОВА “Проблеми впровадження спільних освітніх програм”Sikorska_Zolotaryova_HERE_Kyiv_July8_2016

У Міністерстві освіти і науки України відбулася зустріч-нарада Національних експертів з реформування вищої освіти з Міністром освіти і науки України. Національний Еразмус+ офіс і Національні експерти представили результати діяльності за минулий період і План заходів з експертної підтримки реформування вищої освіти в Україні на 2016 р.

Учасники обговорили проблеми запровадження на національному рівні результатів проектів Темпус та Еразмус+, передусім Структурних заходів. Запропоновано проводити національний моніторинг проектів за підтримки Національної команди експертів та підсумковий щорічний круглий стіл – презентацію результатів реалізації проектів у Міністерстві. З метою забезпечення цих завдань НЕО здійснить розподіл проектів між експертами-кураторами відповідно до їх сфер експертизи та повідомить проекти про прийняте рішення.

За результатами обговорення було уточнено напрями співпраці Міністерства освіти і науки України та НЕО і Національних експертів, зокрема щодо розбудови національної системи забезпечення якості вищої освіти, модернізації педагогічної освіти, підготовки Болонського звіту України 2018. З метою забезпечення ефективної координації визначених напрямів запропоновано створити Національну групу підтримки Болонського процесу (National Bologna Follow-Up Group) за участю Національних експертів і працівників МОН України.

Щиро дякуємо всім за участь у заході!

Попередня European Voluntary Service (EVS)/ Європейська волонтерська служба: інформація для тих, ...