Результати конкурсів програми Еразмус+: КА 1 Навчальна мобільність – кредитна та ступенева

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) і Національні агенства Еразмус+ країн-членів програми оголосили результати конкурсів 2015 р. за напрямом Програми Еразмус+ КА1: навчальна мобільність.

За результатами конкурсу з навчальної кредитної мобільності 27 Національних агентств Еразмус+ країн-членів Програми ЄС Еразмус+ підтримали 275 проектів на організацію кредитної мобільності у співпраці з українськими вищими навчальними закладами, а саме Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Хорватія, Ісландія, Норвегія, Туреччина. Короткотерміновий обмін на основі Міжінституційних угод організують 104 європейські університети спільно з ВНЗ України. Таким чином,  1 292 особи візьмуть участь у взаємному міжуніверситетському обміні, з них 783 особи будуть залучені до короткотермінового навчання, а 509 представників вищих навчальних закладів матимуть змогу обмінятись професійним досвідом. Планується, що від України до європейських університетів поїдуть 694 студенти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалаври, магістри, аспіранти), а 364 працівники отримають можливість перейняти професійний досвід у Європі. Відповідно, 89 студентів-європейців та 145 працівників університетів Європи відвідають Україну для короткотермінового навчання та обміну досвідом.

За результатами конкурсу індивідуальних стипендій з навчальної ступеневої мобільності 27 українських студенти отримали стипендії на навчання за престижними високоякісними спільними магістерськими програмами Еразмус+: Еразмус Мундус в європейських університетах, а також 1 український представник здобуватиме докторський ступінь за спільними докторськими програмами Еразмус+: Еразмус Мундус. У залежності від обраних магістерських та докторської програм, українські студенти розпочнуть своє навчання в університетах Австрії, Нідерландів, Великобританії, Іспанії, Франції, Італії, Бельгії, Німеччини, Угорщини, Естонії, Португалії. Для стипендіатів було проведено орієтнаційний семінар у Києві в липні 2015 р.

Важливо зазначити, что чотири українські вищі навчальні заклади – Національний університет «Києво-Могилянська академія» (International Masters in Russian, Central and East European Studies), Донбаська національна академія будівництва та архітектури (Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events), Одеський національний морський університет (ERASMUS MUNDUS MASTER COURSE on MARITIME SPATIAL PLANNING), Львівський національний університет імені Івана Франка MathMods (Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications) – беруть участь у реалізації престижних спільних магістерських програм Еразмус+: Еразмус Мундус як асоційовані партнери у співпраці із європейськими університетами. Також, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя бере участь як асоційований партнер у реалізації спільної докторської програми Еразмус+: Еразмус Мундус – Environmental Pathways for Sustsainable Energy Services.

Вітаємо переможців та запрошуємо до участі у нових конкурсах Програми Еразмус+!

Додаткова інформація:

Напрям КА1 «Навчальна мобільність» Програми Еразмус+ передбачає співпрацю для взаємного обміну студентами та співробітниками вищих навчальних закладів на основі укладання двосторонніх міжінституційних угод між вищими навчальними закладами країн-членів програми та країн-партнерів.

Спільні магістерські та докторські (PhD) програми реалізуються партнерствами вищих навчальних закладів країн-членів та партнерів Програми Еразмус+. Програми ступеневої мобільності передбачають навчання, принаймні, у двох ВНЗ з країн-членів програми Еразмус+ з отриманням ступеня магістра (для магістерських програм) або PhD (для докторських програм). Тривалість навчання складає 1/ 1,5/ 2 роки для магістерських програм і 3 роки для докторських програм. Такі програми відбирають у рамках щорічних конкурсів. Програми відкриті для учасників з усього світу.

Програма Європейського Союзу Еразмус+ покликана сприяти розвитку освіти, професійної підготовки, молоді та спорту, розрахована на 2014 – 2020 рр., має три ключових компоненти: мобільність, міжінституційна співпраця, підтримка реформ.

Попередня 10 проектів в Україні – переможці першого конкурсу програми Європейського ...