Семінар для закладів вищої освіти, які готують фахівців за освітніми програмами з галузі 01 Освіта/Педагогіка (10.04.2020, Харків)

10 березня 2020 року у Харківському педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди відбувся семінар для закладів вищої освіти, які готують фахівців за освітніми програмами з галузі 01 Освіта/Педагогіка.

Основні етапи підготовки до акредитації освітніх програм: покращення якості та нормативне забезпечення висвітлила Олена ЄРЕМЕНКО, Заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Проблемні питання акредитації освітніх програм з галузі 01 Освіта/Педагогіка представила Ніна ТАРАСЕНКОВА, Голова Галузевої експертної ради, завідувач кафедри математики та методики навчання математики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Умотивованість присвоєння освітніх та професійних кваліфікацій презентував Андрій БУТЕНКО, Заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Світлана КАЛАШНІКОВА, директор Інституту вищої освіти НАПН України, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти програми Еразмус+ та Жанна ТАЛАНОВА, менеджер з аналітичної роботи, Національний Еразмус+ офіс в Україні (проєкт ЄС) висвітлили принципи та технологію укладання освітніх програм: від стандарту до вимірюваної якості.

Освітньо-наукові програми доктора філософії за галуззю 01 Освіта/Педагогіка представила Наталія АВШЕНЮК, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Відомості про самооцінювання та робота з електронної системою: кращі практики і поширені похибки презентувала Ганна ДЕНИСКІНА, завідувач відділу акредитації секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Матеріали семінару

Презентація С. Калашнікової та Ж. Таланової

Презентація Ж. Таланової

Розроблення освітніх програм (схеми)

Попередня Презентація Центру інноваційних освітніх технологій в рамках проєкту MOPED (13.03.2020, ...