Семінар Національного експерта Еразмус+ (HERE team) «Вимоги до кваліфікацій в стандартах вищої освіти та освітніх програмах» (29.04.21 р., он-лайн)


завантажити

29 квітня 2021 р. на платформі ZOOM в межах серії вебінарів від Національної команди експертів з реформування вищої освіти (HERE team) Програми ЄС Еразмус+ було проведено он-лайн семінар «Вимоги до кваліфікацій в стандартах вищої освіти та освітніх програмах». Спікером заходу виступив Володимир БАХРУШИН, член Науково-методичної ради МОН України (сектор вищої освіти); Національний експерт з реформування вищої освіти; голова Вченої ради, професор кафедри системного аналізу і обчислювальної математики Національного університету «Запорізька політехніка».

На семінарі були розглянуті проблемні питання щодо формулювання вимог до компетентностей і результатів навчання випускників, що стосуються відмінностей між компетентностями та результатами навчання, врахування вимог Національної рамки кваліфікацій та професійних стандартів, а також предметної області, акценту на майбутню професійну діяльність, а не на освітній процес.

У заході через платформу Zoom взяло участь близько 80 учасників (члени науково-методичних комісій НМР МОН України, члени галузевих експертних рад та експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, гаранти освітніх програм, педагогічних і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти), а Facebook live охопило понад 400 переглядів

У вітальному слова до учаснкиів звернулась Жанна ТАЛАНОВА, менеджер з аналітичних питань НЕО в УКраїні (проєкт ЄС), підкресливши актуальність тематик заходу та презентувавши досвід спікера через співпрацю та залученість до робочих груп Міністерства освіти і науки України. 

Спікером заходу виступив Володимир БАХРУШИН, член Науково-методичної ради МОН України (сектор вищої освіти); Національний експерт з реформування вищої освіти (HERE team) Програми Еразмус+; голова Вченої ради, професор кафедри системного аналізу і обчислювальної математики Національного університету «Запорізька політехніка». Під час заходу у своїй презентації спікер висвітлив наступні питання: Кваліфікації (освітні та професійні, повні та часткові); Компетентності і результати навчання; Професійні стандарти; Рамки кваліфікацій (НРК, ЄРК, РК ЄПВО, галузеві рамки) та їх роль у розробленні стандартів вищої освіти та освітніх програм; Предметна область спеціальності/освітньої програми; Вимоги до кваліфікацій в стандартах вищої освіти; Вимоги до кваліфікацій в освітніх програмах.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ В. Бахрушина “Вимоги до кваліфікацій в стандартах вищої освіти та освітніх програмах” – завантажити.

Щиро дякуємо всім за участь! 

Попередня Участь в "День кар’єри ЄС" (28.04.21, он-лайн)