multilingual

Семінар з розробки робочих програм / силабусів для команди проєкту CBHE MultiEd (11.02.2021, он-лайн)

11 лютого 2021 року відбувся вебінар “Розроблення освітніх програм: національні вимоги та європейські підходи”.

Захід організовано в межах реалізації проєкту розвитку потенціалу вищої освіти MultiEd «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції».

Участь у воркшопі узяли близько 60 учасників.

Спікерами заходу стали Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Ірина ЗОЛОТАРЬОВА (HERE team) та представник НЕО в Україні Жанна ТАЛАНОВА.

У своєму виступі Ірина ЗОЛОТАРЬОВА висвітлила досвід проєкту розвитку потенціалу вищої освіти MASTIS щодо розроблення магістерських програм у сфері ІТ, особливості розроблення освітніх програм та інші питання щодо розроблення робочих програм (силабусів).

Представник НЕО в Україні Жанна ТАЛАНОВА відповіла на питання щодо національних вимог та європейських підходів розроблення освітніх програм.

Презентація І. ЗОЛОТАРЬОВОЇ

Попередня Участь у воркшопі в межах проєкту розвитку потенціалу вищої освіти ...