Тренінг «Вдосконалення викладання і навчання. Забезпечення якості вищої освіти» в межах проєкту REDU (20-21.10.2022, онлайн)

20-21 жовтня 2022 року узято участь у тренінгу «Вдосконалення викладання і навчання. Забезпечення якості вищої освіти» в межах проєкту ЄС REDU «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад».

Участь у тренінгу взяли 34 особи – науково-педагогічні працівники Маріупольського державного університету, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Серед спікерів заходу були Жанна ТАЛАНОВА, менеджер НЕО в Україні та  Світлана КАЛАШНІКОВА, Радник при дирекції ІВО НАПН України, HERE.

Тематики сесій в межах тренінгу були присвячені питанням вдосконалення викладання та якість вищої освіти; силабусу та вимог до нього; модернізації навчальних дисциплін, силабусів, викладання і навчання.

Попередня Участь у Конгресі Української Асоціації Європейських Студій 2022 (20.10.2022, онлайн)