Тренінгові сесії та семінар у рамках Структурного проекту DocHub Програми Еразмус+ (23-24.01.18, м. Київ)


23-24 січня 2018 р. в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України було проведено семінар і тренінг з розроблення навчальних дисциплін та підготовки їх описів, де взяли участь близько 40 учасників. Заходи відбулися в рамках реалізації проекту Програми ЄС Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти – DocHub «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України».

Семінар та тренінг було організовано для проектних команд українських університетів – партнерів і представників дослідницьких інститутів НАПН України з метою запровадження досвіду розвитку освітніх програм третього циклу від європейських партнерів проекту: Вільнюський університет (Литва), Технологічний інститут Лімерика (Ірландія), Університет Тампере (Фінляндія), Університет Люмьер ЛІОН-2 (Франція).

Національний експерт з реформування вищої освіти Програми Еразмус+ Світлана КАЛАШНІКОВА, директор Інституту вищої освіти НАПН України, провела тренінг із запровадження інноваційних підходів до розроблення навчальних дисциплін для третього циклу вищої освіти.

Під час семінару учасники взяли участь в обговоренні проектів навчальних дисциплін: Academic Writing, Transferrable Skills, Educational Policy, Informational Technologies, Political Sciences, Chemistry/Biochemistry, Finance, що були підготовлені та презентовані міжінституційними робочими групами в межах проекту DocHub.

Додатково:

Проект Еразмус+ «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України» має на меті стимулювати подальше реформування та вдосконалення на національному рівні освітньо-наукових програм третього циклу вищої освіти відповідно до положень Болонського процесу через розроблення та впровадження законодавчих змін і нормативних документів Міністерства освіти і науки України, відповідних процедур і регламентів підготовки аспірантів на рівні університетів; формування критичної маси дослідників (інтегруючи потенціал дослідницьких інститутів національних академій наук України з потенціалом університетів) для забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії.
Упродовж реалізації проекту співпраця закладів вищої освіти та наукових інституцій з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії має бути інституціолізована через створення освітніх кластерів дослідницької освіти в регіональних центрах підготовки докторів філософії – докторських школах (ДокХабах), які представлятимуть собою освітню адміністративну інфраструктуру для якісного викладання, навчання і наукової співпраці в п’яти регіонах України: західний, центральний, східний, південний і південно-східний. Викладання і навчання в кожному «ДокХабі» буде провадитися як для розвитку фахових компетентностей за окремими галузями, спеціальностями, так і для розвитку загальних компетентностей науково-організаційної і комунікативної спрямованості (зокрема: наукова комунікація і презентація, проектний менеджмент та ін.).

Сторінка проекту в Facebook: https://www.facebook.com/DocHub-1702855843350916/

Інформація про проект DocHub: http://ihed.org.ua/ua/diialnist/proekt-dochub.html

Попередня Зустріч з керівництвом Національного університету біоресурсів та природокористування України (10.01.2018, ...