Участь у засіданні BFUG – Bologna Follow-Up Group (27.02.2019, м. Київ)


27 березня 2019 року у Міністерстві освіти і науки України відбулося засідання Робочої групи супроводу Болонського процесу в Україні. Учасник обговорили питання підготовки фахівців за освітніми програмами короткого циклу, оптимізацію процесу визнання кваліфікацій вищої освіти, інноваційні підходи у викладанні та навчанні.

Представники Міністерства освіти і науки розповіли про розроблений спільно зі стейкхолдерами законопроект “Про фахову передвищу освіту”. Вони також зазначили, що нині проходить приведення національної рамки кваліфікацій у відповідність до норм ЗУ “Про освіту” та оновлення її дескрипторів – опису рівнів – на основі європейської рамки кваліфікацій.

Важливим питанням обговорення стало напрацювання офіційної позиції щодо плану імплементації ключових зобов’язань Болонського процесу за результатами Паризького Комюніке на національному рівні протягом найближчих двох років. Планується, що Україна співпрацюватиме з країнами Європейського простору вищої освіти у двох тематичних групах – щодо імплементації Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти та розроблення систем забезпечення якості вищої освіти на основі європейських стандартів і рекомендацій.

Юрій РАШКЕВИЧ, Представник України у Групі супроводу Болонського процесу (Bologna Follow-Up Group), заступник Міністра освіти і науки, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти надав важливу інформацію щодо ключових тенденцій розвитку як Європейського простору вищої освіти, так і ініціатив міжнародного співтовариства. На особливу увагу заслуговує розробка Глобальної конвенції з визнання кваліфікацій вищої освіти, що має на меті досягнення міжнародної узгодженості процесів визнання освітніх кваліфікацій та підтримку сталого розвитку суспільства знань країн-членів ЮНЕСКО.

Довідково. Україна є членом Болонського процесу з 2005 року (відповідно до Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти, «Загальноєвропейський простір вищої освіти – Досягнення цілей»).

Для забезпечення виконання положень Болонського процесу та Угоди про Асоціацію між України та ЄС, а також для вироблення позиції щодо шляхів реформування вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти в 2016 році створено робочу групу супроводу Болонського процесу в Україні (наказ МОН від 12 березня 2019 року № 337 «Про Робочу групу супроводу Болонського процесу в Україні»).

Підготовлено за матеріалами: https://mon.gov.ua/ua/news/u-mon-vidbulos-zasidannya-robochoyi-grupi-suprovodu-bolonskogo-procesu-v-ukrayini 

Попередня Презентація Програми ЄС Еразмус+ в рамках Молодіжного форуму «Думка молоді ...