В рамках проєкту Erasmus+: КА2 CBHE dComFra “Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян” створено Українську національну цифрову коаліцію “Коаліція цифрової трансформації”


Українська національна цифрова коаліція створена за ініціативи робочої групи проекту Erasmus+: КА2 CBHE dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян) 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP.

Партнерами-координаторами коаліції обрано Громадську спілку «ХАЙ-ТЕК офіс Україна» та Всеукраїнську громадську організацію «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій».

Церемонія підписання меморандуму щодо створення Української національної цифрової коаліції «Коаліція цифрової трансформації» відбулася 5 вересня 2019 року в інформагентстві «Укрінформ».

До «Коаліції цифрової трансформації» увійшли 46 державних та приватних установ і організацій, навчальні заклади, громадські організації.

У ході підписання підкреслювалося, що цифрова трансформація економіки та суспільства є одним з істотних факторів економічного зростання, створення робочих місць, підвищення якості життя громадян та розвитку демократії в Україні.
Передбачено, що діяльність «Коаліції цифрової трансформації» буде спрямована на консолідацію та координацію ініціатив і зусиль всіх партнерів у галузі цифрового розвитку та інтеграції України до Європейського цифрового простору (Єдиного цифрового ринку ЄС).

Головними напрямками співпраці в рамках меморандуму мають стати:

– поширення інформації про сучасні цифрові технології та практики їх використання;
– створення та розвиток відповідної інфраструктури для набуття та покращення цифрових навичок молоді та суспільства загалом задля підвищення рівня зайнятості населення та ефективного використання цифрових можливостей;
– гармонізація із Цифровим порядком денним (Digital Agenda) та Єдиним цифровим ринком (Digital Single Market) Європейського Союзу;
– покращення доступу до цифрової інфраструктури та мережі Інтернет;
– інтеграція цифрових технологій у процеси виробництва, або цифровізація промисловості;
– сприяння цифровому розвитку населених пунктів та регіонів;
– цифровізація науки, розвиток українських е-інфраструктур;
– сприяння розвитку креативних індустрій, систем кібербезпеки та інших напрямків цифрової трансформації України.
– розвиток міжнародної співпраці у сфері розвитку цифрових технологій та цифрових навичок.

Спікерами заходу з підписання меморандуму стали: національний координатор проекту «Рамка цифрових компетентностей для вчителів та громадян України» програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Сергій БРОНІН; виконавчий директор ГС «ХАЙ-ТЕК офіс Україна» Андрій БІРЮКОВ; президент ГО «Агенція європейських інновацій» Іван КУЛЬЧИЦЬКИЙ; президент ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», представник проєкту «Сприяння формуванню порядку денного та інституційних передумов для розвитку цифрових компетенцій в Білорусі, Україні та Грузії» Максим КОРЯВЕЦЬ; керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ; генеральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації України Олександр ЮРЧАК; генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України Юрій ПЕРОГАНИЧ.

Як наголошувалося під час підписання, національні цифрові коаліції на сьогодні створені в 23 європейських країнах.

Цифрові коаліції – це прозоре партнерство між суб’єктами цифрових трансформацій, сприяння розвитку цифрових навичок у державах-членах, які працюють разом для втілення цифрових перетворень та розвитку цифрової економіки та вдосконалення цифрових навичок на національному, регіональному чи місцевому рівні.

В рамках коаліції створено робочу групу з розвитку цифрових навичок до якої увійшли всі університети учасники консорціуму проекту dComFra «Рамка цифрових компетентностей для вчителів та громадян України» програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+.

Попередня Знайомтесь: проєкт ЄС Еразмус+ GameHub «Співробітництво між університетами та підприємствами ...