VІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» (06-07.07.2022, онлайн)

6-7 липня 2022 року у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського проходила VІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ», яка присвячена 110-річчю заснування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та у рамках проєкту програми Еразмус + Jean Monnet Module 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE.

До вітального слова приєдналися Наталія Лазаренко, доктор педагогічних наук, професор, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна); Алла Коломієць, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна); Олена Демченко, кандидат педагогічних наук, декан факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна); Ткаченко Вероніка, менеджер Національного Еразмус + офісу в Україні; Zieliński Krzysztof, dr inż. Prorektor ds. Nauczania Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (Польща); Godlewska Alina, wiceprezes Fundacji EduSEN, Współorganizator Bezpłatnej Szkoły Online dla dzieci z Ukrainy (Польща); Оксана Ковальова, кандидат психологічних наук, завідувач відділу проєктування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України; Тарнавська Світлана, завідувач сектору відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», аспірантка Інституту педагогіки НАПН України; Чайченко Станіслав, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна); Гуренко Ольга, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти, перший проректор Бердянського державного педагогічного університету (Україна); Стрілець Світлана, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв Національного університету «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка»; Осадченко Інна, доктор педагогічних наук, професор, практичний психолог, голова громадської організації «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури».

Представником НЕО в Україні узято участь у обговоренні доповідей. Висвітлено пріоритети нової Програми Еразмус+ 2021-2027, а також можливості в межах конкурсів Програми. Акцентовано на нововведеннях Програми Еразмус+ для українців на час війни. Розбудовано потенціал представників ЗВО для участі у конкурсах Програми Еразмус+.

6 липня у рамках проєкту програми Еразмус + (Модуль Jean Monnet) 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU experience of soft skills development of preschool and primary school age children by theatre activities in teacher training» було організовано круглий стіл «Європейські педагогічні концепції та український досвід використання театральної діяльності у розвитку soft skills дітей: теорія, практика, перспективи» і майстер-класи «Підтримка та розвиток soft skills дітей молодшого та дошкільного віку в умовах війни» (Подорожний Вадим), «Секрети щасливої сім’ї + театральне мистецтво = розвинуті soft skills суспільства» (Якименко Лариса).

7 липня працювали секція 4 «Євроінтеграційний контекст підготовки творчих педагогів у освітньому процесі закладу вищої освіти», секція 6 «Театральне мистецтво як засіб розвитку soft skills дітей у контексті досвіду країн ЄС та України».

Під час наукового форуму було презентовано досвід реалізації проєкту 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, заходи й події, які будуть проводитися протягом 2022-2023 років. Було окреслено напрями співпраці у рамках реалізації проєкту з науковцями вітчизняних і зарубіжних ЗВО, педагогами-практиками, громадськими організаціями.

Уся інформація про роботу конференції міститься на сайті за посиланнями (1; 2)  та сторінці проєкту у мережі Фейсбук.

Попередня Зустріч Спілки ректорів України з Альянсами європейських університетів (06.07.2022 р.)