Вітаємо переможців другого конкурсу Програми ЄС Еразмус+ Розвиток потенціалу вищої освіти (CBHE)

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати конкурсу 2016 р. Програми Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education.

Cеред 147 проектів, рекомендованих для фінансування Європейським Союзом, 7 проектів реалізуватимуться за участі українських університетів, асоціацій та неурядових організацій, підприємств, дослідних інституцій і підприємств. Серед 7 проектів: 3 спільні проекти та 4 проекти структурних заходів. Із загальної кількості: 3 проекти – національні, де реципієнтом технічної допомоги є тільки українські організації у співпраці з партнерами з країн-членів програми; 4 проекти – багатонаціональні, де партнерами українських ВНЗ виступають не тільки університети з країн-членів програми, а й представники країн-партнерів програми.

ЩИРО ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ВІД УКРАЇНИ ТА ЗАПРОШУЄМО ІНШІ КОМАНДИ ДО УЧАСТІ В НОВИХ КОНКУРСАХ!!!

Список проектів з Розвитку потенціалу вищої освіти (КА2: CBHE) за участі партнерів з України, рекомендованих до фінансування ЕАСЕА у 2016 р.:
    1. Internet of things: emerging curriculum for industry and human applications (816.725,00 );
    2. European human rights law for universities of Ukraine and Moldova (746.380,00 );
    3. Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions (992.450,00 );
    4. Improving teacher education for applied learning in the field of vocational education (625.625,00 );
    5. Students’ mobility сapacity building in higher education in Ukraine and Serbia (953.973,80 );
    6. Alignment of independent quality assurance for joint degree programmes in partner countries (879.650,00 ) – призупинено;
    7. Promoting internationalization of research through establishment of cycle 3 QA system in line with the European Agenda (888.433,33 ).

Повний список проектів Програми Еразмус+ за напрямком KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти у 2016 році, рекомендованих до фінансування, представлений на сайті ЕАСЕА: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cbhe_2016_results_by_region.pdf

База проектів з партнерами від України постійно оновлюється, запрошуємо ознайомитись База проєктів Еразмус+: Напрям Жана Моне, Розвиток потенціалу вищої освіти, Мобільність та інші (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 р. рр.).

Інформація про проекти (цілі, завдання, очікувані результати і контакти) буде оновлено після отримання більш детальної інформації від ЕАСЕА та українських університетів:Опис проектів Еразмус+: СВНЕ (екс-Темпус) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рр./ Erasmus+ CBHE projects descriptions (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 calls)

Новини і база проектів: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

Інструкції для виконавців проектів-переможців конкурсів: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space_en

Інші корисні матеріали для виконавців: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus/vikonavtsyam-proektiv.html

Наступні конкурси оголошено у жовтні/листопаді 2017 р.

Додаткова інформація:

Програма Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.

Напрям програми Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти є наступницею Програми Темпус.

Спільні проекти: допомагають всім партнерам розвинути, модернізувати та поширити нові навчальні програми, методи викладання або навчально-методичні матеріали, а також покращити забезпечення якості та врядування у вищих навчальних закладах (http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi.html)

Структурні проекти: для розвитку та реформування вищих навчальних закладів і систем вищої освіти; для покращення їх якості та відповідності вимогам ринку праці, сприяння регіональній співпраці та зближенню систем вищої освіти (http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi.html)

Фінансується оплата виконавців проектів, мобільність для участі в запланованих заходах проектів, закупівля обладнання для ВНЗ та інші витрати університетів на виконання завдань проектів.

Попередня Презентація проекту Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій на ...