Запрошуємо долучитись до ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід» (14-15.05.2020, on-line)


Що? ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід»

Де? Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (формат ZOOM-конференції)

Коли? 14 -15 травня 2020 року

Початок конференції: 9 год 50 хв

Робочі мови конференції: українська, англійська та слов’янські мови.

Напрямки роботи конференції:

1. Інновації у докторській підготовці з освітніх / педагогічних наук: український, європейський та світовий досвід.
2. Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри.
3. Наукова мовна культура; академічне письмо; архітектоніка різних жанрів наукового дискурсу.
4. Академічна комунікація: комунікативні стратегії і тактики.
5. Культура наставництва в українському та європейському університеті.
6. Академічна мовна особистість; академічне мистецтво.
7. Менеджмент академічних освітніх проектів.
8. Формування основ академічної культури у закладах освіти.
9. Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства, мистецтвознавства, соціальних комунікацій, інформаційних технологій, професійної освіти і освіти дорослих.

Конференція відбудеться в рамках проєкту Jean Monnet Module «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» Програми ЄС Еразмус+.

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, круглих столів.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Попередня XIV Всеукраїнська науково-практична відео-конференція Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Науково-методичне ...