Зустріч НЕО в Україні з представниками Міністерства освіти і науки України (12.08.2020 р.)

630 360 1470382917 8579 rukopozatie12 серпня 2020 року Міністерство освіти і науки Україні ініціювало зустріч з командою проєкту ЄС «Мережа національних офісів Програми Еразмус+ та національних команд експертів з реформування вищої освіти».

У зустрічі взяли участь заступник Міністра освіти і науки України Андрій ВІТРЕНКО, генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Рімма ЕЛЬ ДЖУВЕЙДІ АБУЛСАН, генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми Еразмус+ Олег ШАРОВ, начальник управління міжнародного співробітництва та протоколу Стелла ШАПОВАЛ, державний експерт директорату вищої освіти і освіти дорослих Катерина СУПРУН та представники Національного Еразмус+ офісу в Україні – координатор проєкту Світлана ШИТІКОВА та експерт з аналітичних питань Жанна ТАЛАНОВА.

Під час зустрічі заступник Міністра освіти і науки України Андрій ВІТРЕНКО поділився власним досвідом участі в проєктах, наголосив на важливості Програми Європейського Союзу Еразмус+ для розвитку вищої освіти України та готовності й надалі підтримувати діяльність Програми в Україні й продовжувати партнерську співпрацю з командою офісу.

Світлана ШИТІКОВА і Жанна ТАЛАНОВА поінформували про діяльність Національного Еразмус+ офісу в Україні та Національної команди експертів з реформування вищої освіти (HERE team), а також окреслили перспективи можливостей участі України в конкурсах нового етапу Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027.

Світлана ШИТІКОВА наголосила на особливостях впровадження напряму мобільність з 2020 р., який передбачатиме змішаний підхід, що надає ще більшої важливості термінового прийняття змін до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, зокрема введення нових типів мобільності – «змішаної» та «віртуальної». Координаторка поінформувала, що представники команди офісу та національних експертів залучені до розроблення Стратегії розвитку вищої освіти до 2031 р. у складі робочої групи при МОН України.

Учасники зустрічі обговорили важливість та відповідні кроки задля активізації співпраці МОН України та проєктів Еразмус+, зокрема через залучення до моніторингу проєктів, постійне висвітлення інформації про діяльність та результати проєктів на Інтернет-ресурсах МОН України тощо.

Про важливість прозорості та зрозумілості процедури подання інформації для підписання мандатів МОН України та підтримки проєктних заявок з урахуванням пріоритетів реформ і кінцевого терміну конкурсів, надання командам відповідних обґрунтованих рекомендацій щодо нагальних викликів, запобігання дублюванню, забезпечення синергії для доопрацювання проєктів наголосили всі сторони.

Світлана ШИТІКОВА підкреслила значущість підтримки МОН України діючих проєктів з розвитку потенціалу вищої освіти, особливо тих, де українські ЗВО є грантоотримувачами/координаторами, зокрема необхідність подальшого вдосконалення законодавчої бази задля сприяння міжнародній співпраці у вищій освіті.

Також, сторони обговорили визнання результатів наукової діяльності в межах проєктів Програми Еразмус+ у контексті реалізації Формули розподілу коштів видатків державного бюджету на вищу освіту між ЗВО, підставою є наукові результати у вигляді наукової продукції, продемонстровані 70 ЗВО України – учасниками проєктів.

Окрім того, під час зустрічі Жанна ТАЛАНОВА звернула увагу на важливість відновлення діяльності національної Групи супроводу Болонського процесу в Україні та активізації участі HERE team й представників академічної спільноти для обговорення і представлення спільної позиції та рекомендацій на міжнародному рівні, зокрема готуючись до Міністерської конференції в Римі восени цього року.

Принагідно, було передано листи щодо оновлення складу HERE team (2 вакансії), активізації діяльності національної Групи супроводу Болонського процесу в Україні та ключових позицій щодо продовження розвитку забезпечення якості вищої освіти відповідно до ESG. У листах зазначено, що надзвичайно важливо в проєкті Стратегії розвитку вищої освіти до 2031 р. урахувати положення Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і передбачити ключові напрями розвитку вищої освіти в контексті євроінтеграції, а саме: рівний доступ до вищої освіти, належне фінансування, розширення університетської автономії, інтернаціоналізація, забезпечення та удосконалення якості вищої освіти.

Протягом 2014-2019 рр. завдяки низці проєктів Еразмус+ вітчизняні університети та наукові установи отримали можливість розбудувати системи внутрішнього забезпечення якості, підготувати експертів з якості та надати рекомендації щодо становлення системи зовнішнього забезпечення якості Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти відповідно до Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).

У контексті останніх дискусій щодо перспектив забезпечення та удосконалення якості вищої освіти в Україні, зокрема щодо формування, статусу, цілей та завдань Національного агентства, критично важливо врахувати, що його визнання в Європейському просторі вищої освіти можливе тільки за умови виконання положень ESG, зокрема «Частина 3: Стандарти і рекомендації щодо агентств забезпечення якості». Визначена Законом України «Про вищу освіту» процедура формування Національного агентства викликає довіру суспільства, адже є прозорою й демократичною та передбачає участь міжнародних представників об’єднань Європейського простору вищої освіти, демонструє залученість роботодавців і студентства, галузеве представництво та гендерний баланс. Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з університетами-партнерами проєктів Еразмус+ готовий надати Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо розвитку забезпечення та удосконалення якості вищої освіти в Україні на основі міжнародного досвіду.

Домовились, серед іншого, про активізацію співпраці через постійний обмін інформацією, проведення спільних заходів, координацію зусиль щодо впровадження Програми ЄС Еразмус+, активну участь у розробленні Стратегії розвитку вищої освіти, постійну комунікацію про результати проєктів і висвітлення інформації на вебсайті МОН України, оновлення складу команди експертів, про необхідність оновлення матриці відповідності результатів проєктів і ключових пріоритетів реформ у сфері вищої освіти, важливість узагальнення напрацювань проєктів з розбудови потенціалу для подальшого широкого використання МОН України та ЗВО задля розвитку вищої освіти, а також детального обговорення результатів наукової діяльності в межах проєктів, вироблення прозорих і зрозумілих процедур підписання мандатів і надання підтримки проєктам.

Попередня 10 нових проєктів розвиватимуть потенціал для 46 організацій в Україні ...