I Міжнародна конференція «Проблеми та перспективи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості» (в межах проєкту Жан Моне)

15 16.0915-16 вересня 2021 року на базі економічного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулася I Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості».

Захід традиційно організував економічний факультет університету під егідою програми ЄС Еразмус+, напрям ім. Жана Моне в межах проєкту «Diversification of rural tourism through sustainability and creativity: disseminating European experience in Ukraine» («Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні»).

Треба відзначити, що цей проєкт – міжфакультетський, а до складу проєктної команди увійшли декан економічного факультету Алла Череп, координаторка проєкту – доцентка кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Наталя Венгерська, начальниця відділу міжнародних зв’язків ЗНУ Аліна Осаул, професор кафедри маркетингу та управління персоналу Олександр Череп, професорка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Лариса Безкоровайна, професорка кафедри менеджменту організацій та управління проєктами інженерного інституту ЗНУ Валентина Воронкова, доцентка кафедри садово-паркового господарства та генетики Олена Бойка й доцент кафедри конституційного та трудового права Сергій Омельянчик.

Із вітальними словами від імені ректорату до всіх учасників конференції звернулися перший проректор Олександр Бондар та проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук. Вони зауважили, що представлена тематика доповідей щодо розвитку сільського туризму потребує наукових методів і підходів, які будуть сприяти розвитку економічної науки України. Звернувшись до студентів-економістів, вони закликали їх розвивати економічну науку та проєктну діяльність, працювати над втіленням своїх наукових досліджень у практику задля стабільності й процвітання нашої держави. Також вони побажали всім учасникам плідної та результативної роботи, розвитку й розширення наукових зв’язків та втілення в життя всіх наукових рішень.

Під час урочистого відкриття заходу декан економічного факультету Запорізького національного університету, д.е.н., професорка Алла Череп відзначила, що ця міжнародна наукова конференція важлива на сьогодні, а тематика наукових робіт доводить їх актуальність та інноваційність.

Алла Василівна зазначила, що впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні – це той напрям, який забезпечить конкурентноспроможність економіки, й добробут населення. «У нас є всі необхідні передумови для успішного економічного розвитку країни, а університет і факультет створює всі необхідні умови для якісного навчання. Так, наразі 16 студентів економічного факультету проходять стажування в Болгарії та заодно вивчають досвід цієї країни щодо диверсифікації туризму на засадах креативності та збалансованості », – наголосила Алла Василівна. Крім того, вона проаналізувала проблеми та перспективи розвитку галузі сільського туризму. Алла Череп відзначила, що представлена актуальна тематика доповідей потребує наукових методів і підходів, які сприятимуть розвитку економічної науки України і економічним змінам в державі.

Із привітальними словами до учасників конференції звернулись: Болдуєва Оксана Валеріївна – начальниця науково-дослідної частини Запорізького національного університету, докторка економічних наук, доцент; Крайнік Петро Іванович – менеджер проєктів Жана Моне Національного Еразмус+ офісу в Україні; Брацило Людмила Федорівна – почесна голова громадської організації «Запорізька обласна туристична асоціація». Зокрема, Людмила Федорівна висловила переконання в тому, що запорукою розвитку сільського туризму в Запорізькому краї є поєднання зусиль бізнесу, туристичної громадськості та науки. А для цього потрібна інноваційна, сучасна й ефективна модель функціонування цієї галузі.

На заході також були присутні представники кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму – доцентка Наталія Дугієнко зі студентами освітньої програми «Міжнародна економіка» та завідувачка кафедри готельно-ресторанної справи Наталія Маковецька зі студентами ОП «Туризм». Вони долучилися до заходу з метою ознайомлення із сучасними трендами розвитку міжнародного та внутрішнього туризму, обговорення актуальних питань розвитку цієї галузі економіки з представниками туристичного бізнесу та громадських організацій задля удосконалення робочих програм дисциплін, навчальних планів і компетенцій освітніх програм, що є вкрай важливим для формування сучасного економіста-міжнародника та фахівця туристичної індустрії.

Треба відзначити, що в доповідях учасників конференції йшлося про теоретико-методологічні засади сталого та креативного розвитку сільських територій в Україні та ЄС; про сучасні проблеми конвергенції нормативно-правового забезпечення розвитку сільських територій України та ЄС на засадах збалансованості; проблеми та перспективи впровадження європейської практики диверсифікації сільського туризму.

Так, під час пленарного засідання перед присутніми виступила з доповіддю Наталя Венгерська – доцентка кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Запорізького національного університету, кандидатка економічних наук, координаторка проєкту «JMM DIRUT». Вона презентувала проєкт «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні» й проаналізувала завдання проєкту, конкурентні переваги, актуальність впровадження курсів «DIRUT» у рамках проєкту та інші показники.

Про туризм як драйвер розвитку економіки сільських територій Запорізької області, стандартизацію та класифікацію сільських садиб детально розповів Іван Ліптуга – президент Національної туристичної організації України. Зокрема, він представив ключові вектори, принципи та стратегії розвитку туризму до 2026 року, а також напрямки діяльності Національної туристичної організації (нетворкінг, маркетинг, знання, якість, інвестиції, статистика й народна дипломатія). Крім того, він розповів про стандарти галузі туризму, про напрямки в секторі, про особливості надання послуг у галузі сільського туризму, категоризацію сільських садиб, туристичний збір, про сертифікацію й розробку державного стандарту туристичної діяльності. На думку спікера, майбутнє розвитку туризму – за моделлю «4С».

Крім того, з доповідями під час конференції виступили: Носенко Інеса – директорка Запорізької обласної громадської організації «Дивосвіт» («Сільський туризм та співробітництво з Агенцією регіонального розвитку Запорізької області»); Щука Галина – професорка кафедри географії та туризму Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, докторка педагогічних наук, професор («Туризм на сільських територіях Закарпаття: досвід, проблеми, перспективи»); Демчук Олег – директор Агенції сталого розвитку «АСТАР» («Кластерна ініціатива Дністер 1362 – системне рішення для розвитку громад Подністер’я»); Юхновець Марія – президентка Асоціації в’їзних туроператорів України, керівниця відділу обслуговування іноземних туристів, туристичний оператор «Київський Супутник» («Сільський (зелений) туризм як світовий тренд. Перспективи його розвитку в Україні та існуючі стримуючі фактори та перешкоди для реалізації відповідних турпродуктів»); Бучко Жанна – докторка географічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича («Креативні мистецькі майстерні: збереження етнокультурної спадщини та можливості й перспективи для диверсифікації сільського туризму»); Петренко Ірина – завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук Полтавського університету економіки і торгівлі, докторка історичних наук, професорка, Ковінська Наталія – господарка Сільської зеленої садиби «Шляхами хана Кубрата» («Новий туристичний маршрут з інтеграції науки, освіти, зеленого туризму «Історія України в дослідженнях вченої Віри Жук 1928-2008 рр.»); Божук Тетяна – завідувачка кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, докторка географічних наук, професорка («Сільський туризм як складник туристичної дестинації: потреба запровадження практичних реалій у освітньому процесі») та інші науковці. Треба відзначити, що Ковінська Наталія – господарка Сільської зеленої садиби «Шляхами хана Кубрата» – випускниця курсу «DIRUT-2021». Після опанування навчального курсу вона впровадила на практиці набуті знання й презентувала їх учасникам конференції.

Варте уваги те, що в рамках конференції уклали договір про співробітництво з Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь). Представником від мелітопольського університету була Колокольчикова І.В. – доцентка кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму, яка розкрила напрями співробітництва. Також на секційному засіданні організували міжпроєктну співпрацю програм «Erasmus+ Jean Monnet Module ERegPol» і «DIRUT» разом із колегами із Західноукраїнським національним університетом (м. Тернопіль) професорами кафедри міжнародної економіки Лизун Марією та Ліщинським Ігорем. Крім того, обговорили подальші напрямки співпраці задля досягнення синергії проектів «Erasmus+ JMM ERegPol» та «JMM DIRUT».

Зауважимо, що організаторами цієї конференції традиційно виступили представники Міністерства освіти і науки України, Запорізької обласної державної адміністрації, Національного Еразмус+ Офісу в Україні (м. Київ), Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області (м. Запоріжжя), Національної академії наук вищої освіти України (м. Київ), Академії економічних наук України (м. Київ), Всеукраїнської спілки вчених-економістів (м. Київ), Національної туристичної організації України, (м. Київ), Асоціації в’їзних туроператорів України (м. Київ), Туристичного оператора «Київський Супутник» (м. Київ), Запорізької обласної туристичної асоціації (м. Запоріжжя), Агенції сталого розвитку «АСТАР», (м. Хмельницький), Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова (м. Черкаси), Університету Григорія Сковороди в Переяславі (м. Переяслав), Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро), Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II, (м. Берегово), Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ), Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль), Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці), Алматинського гуманітарно-економічного університету (Казахстан), Вармінсько-Мазурського університету (Польща), Економічного університету в Катовіцах (Польща), Економічного університету у Познані (Польща), Інституту розвитку міжнародної співпраці (Польща), Казахського національного педагогічного університету ім. Абая (Казахстан), Каспійського університету (Казахстан), Навчального комплексу Сан Март Шавань (Франція), Університету Туран (Казахстан). До участі в конференції долучилось близько 100 молодих науковців не тільки нашого вишу, але й інших ЗВО Запоріжжя, України, Польщі, Казахстану, Литви, Болгарії.
Після пленарного засідання всі охочі змогли ознайомитися з тематичною книжковою виставкою, підготовленою співробітниками наукової бібліотеки ЗНУ. Далі робота учасників конференції продовжилася на онлайн тренінгах проєкту «JMM DIRUT». Так, Бойка Олена – кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри генетики та рослинних ресурсів Запорізького національного університету, учасниця проєкту «JMM DIRUT» провела тренінг «Диверсифікація біологічних ресурсів у сільському туризмі», а координаторка проєкту «JMM DIRUT» Венгерська Наталя – «Бізнес-модель креативного сільського туризму». А 16 вересня в рамках конференції відбувся X міжнародний круглий стіл «Інтеграція освіти, науки і бізнесу». Участь у цьому заході взяли українські та міжнародні представники освітньої галузі, органів місцевого самоврядування, експерти-економісти й представники бізнесу.

Програма конференції

Запис конференції на каналі Youtube: DIRUT Jean Monnet Module ZNU І Міжнародна науково-практична конференція проєкту Erasmus+ JMM DIRUT в ЗНУ (м. Запоріжжя, Україна)

Фейсбук сторінка проєкту

Попередня Круглий стіл в межах проєктів Жан Моне EVDISD, SCAES та ...