КРУГЛИЙ СТІЛ «АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА СТАРТАП АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

30 жовтня 2018 р. в Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського» буде проведено круглий стіл на тему «Академічне підприємництво та стартап активність студентів в умовах європейської інтеграції». Цей захід відбудеться в рамках реалізації спільного проекту ЄС та НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» модуля Жан Моне “European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine” (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Цільові групи – викладачі, дослідники, аспіранти, студенти, професійні групи.

На круглому столі планується обговорити такі актуальні теми: методика викладання в контексті європейської інтеграції України, підвищення рівня викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України, організація студентської наукової роботи з вивчення економічних дисциплін: європейський та міжнародний досвід.

Додатково:
Спільний проект Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» №587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. Проект фінансується за підтримки Програми ERASMUS+ Європейського Союзу у відповідності до умов отриманого гранту Jean Monnet Fund.

Мета проекту – поглиблене вивчення європейських практик формування конкурентоспроможності та пропаганда переваг, отриманих від здійснених у ЄС трансформаційних процесів.

Завдання:
1) розширення та поглиблення знань про ЄС та переваги європейської бізнес-моделі;
2) сприяння змінам на ринку праці та в освітньому просторі через мотивацію працевлаштування та самозайнятості студентів;
3) підготовка навчального контенту (спеціальні курси з конкретних питань ЄС, громадські семінари, міждисциплінарні тренінги);
4) освітня допомога студентам з тимчасово окупованих територій України, якщо вони будуть зацікавлені в проектній діяльності.

В рамках проекту проводяться; форуми, круглі столи, тренінги, семінари та лекції по програмі проекту в рамках вже існуючих дисциплін, наукові дослідження, публікації для поширення результатів на національному та європейському рівні.

Сайт проектуhttp://management.fmm.kpi.ua/grant-jean-monnet/

Контактна особа – Пічугіна Марина, +38 0969314367, pichuginam@ukr.net.

Попередня Стартували чергові тренінгові курси з європейської інтеграції в рамках Модулю ...