Літня школа для молодих учених за проектом Темпус CERES

В межах VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій” в Запорізькому національному технічному університеті (ЗНТУ) у період з 21 по 26 вересня 2016 р. проводилася Літня школа для молодих учених “Modern Trends in Young Education” за міжнародним проектом “Центри передового досвіду для молодих учених” (CERES) (Реєстр. № 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES) програми “Темпус” Європейського Союзу. Загальна кількість учасників конференції становила понад 150 осіб, у тому числі учасників Літньої школи становила понад 50 осіб, з яких значну частину складали молоді учені.

Відкрив школу ректор ЗНТУ, проф. Бєліков С.Б. У своїй промові він привітав учасників школи, розповів про історію і сьогодення університету. Проф. С.Б. Бєліков також приділив особливу увагу питанням міжнародного співробітництва, підкреслив значущість проектів Темпус та Еразмус+ для розвитку ЗНТУ та встановлення контактів із іноземними вишами.

У роботі Літньої школи CERES взяли участь науковці – представники Жилінського університету в Жиліні (Словацька Республіка) проф. В.Г. Левашенко та проф. О.М. Зайцева , співробітники Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки (м. Мінськ, Республіка Білорусь) проф. М.М. Татур (також представляв ТОВ “Інтелектуальні процесори), доценти Н.В. Лапіцька та В.А. Пархіменка, представники Брестського державного технічного університету (Республіка Білорусь) доценти Д.О. Костюк та Ю.В. Савіцький, представники вишів України: доцент Національної металургійної академії (м. Дніпро, Україна) І.В. Дерев’янко, доцент Національного транспортного університету (м. Київ, Україна) О.Ю. Усиченко. З боку ЗНТУ у роботі школи брали участь: ректор, д.т.н., проф. С.Б. Бєліков, зав. каф. програмних засобів (ПЗ), д.т.н., проф. С.О. Субботін, доценти каф. ПЗ В.М. Льовкін, Г.В. Неласа, А.О. Олійник, В.П. Рисіков, О.О. Степаненко, Т.В. Федорончак, ст. викладачі каф. ПЗ Т.А. Зайко та Т.О. Колпакова, доцент каф. комп’ютерних систем і мереж С.Ю. Скрупський, професор каф. системного аналізу та обчислювальної математики А.В. Бакурова, доцент каф. захисту інформації Г.Л. Козіна та інші. Науково-педагогічні працівники вишів виступили із лекціями перед студентами та колегами, розповіли про досягнення у науковій та педагогічній роботі, висвітили приоритетні напрями розвитку досліджень у партнерських вишах.

Участь у роботі школи взяли також студенти, аспіранти, молоді викладачі і науковці вишів – партнерів проекту. Молоді учені виступили із доповідями, у яких представили результати власних наукових досліджень, а також прослухали лекції досвічених науковців. Важливим елементом школи були дискусії між молодими науковцями підчас обговорення доповідей.

Заочну участь у роботі школи взяли представники НВП “Радій” (м. Кировоград, м. Харків, Україна) та Брненського технологічного університету (м. Брно, Чехія).

Доповіді учасників школи опубліковані у збірці тез конференції. Кращі доповіді Школи рекомендовані до безкоштовної публікації в міжнародних журналах “Central European Researchers Journal” (http://ceres-journal.eu/), що видається Жилінським університетом (Словацька Республіка) та “Радіоелектроніка, інформатика, управління” (http://ric.zntu.edu.ua), що видається в ЗНТУ.

Представники грант-холдера проекту CERES Жилінського університету в Жиліні інженер Б. Ендерсова, а також В.Г. Левашенко і О.М. Зайцева підчас зустрічей з представниками партнерських вишів обговорили питання поточного виконання проекту CERES, його менеджменту та фінансової звітності.

Учасники школи також мали змогу ознайомитися із містом Запоріжжя, його пам’ятками історії, відвідали музеї та провідні підприємства, що дозволило молодим ученим дізнатися про роботу сучасних промислових підприємств, ознайомитися із високотехнологічним обладнанням та виробничими процесами.

Деталі на сайті проекту: http://ceres.ntu.edu.ua/ 

Попередня IT-форум як засіб реалізації трикутника знань "наука-освіта-виробництво" у підготовці молодих ...