Літня школа щодо політики та кращих практик із захисту довкілля на теренах ЄС (у рамках проекту Жан Моне Модуль ЕкоПро)(7-8.06.17)

7-8 червня 2017 р. у Національному університеті харчових технологій, м. Київ у рамках реалізації проекту Жан Моне Модуль ЕкоПро (№ 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE) відбулась літня школа «Інструменти, політика та кращі практики захисту довкілля у Європейському Союз: виклики для України». До участі було запрошено представників виробництва, державних органів влади та місцевого самоврядування, представників громадських організацій, викладачів, дослідників та студентів.

Основні доповідачі:
Ігор Якименко – координатор проекту, професор кафедри біохімії та екологічного контролю Національного університету харчових технологій (НУХТ), Київ;
Катерина Себкова – директор Національного центру токсичних сполук у навколишньому середовищі (RECETOX), Университет Масарика, Брно, Чеська Республіка;
Ірина Сікорська – голова Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції; Донецький державний університет управління (ДонДУУ), Маріуполь;
Ніна Кільдій – керівник відділу тестування Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест», Київ;
Оксана Салавор – доцент кафедри біохімії та екологічного контролю НУХТ, Київ.
Середа, 7 червня 2017 р
9.00-9.30 Реєстрація
9.30-9.40 Відкриття літньої школи ректором НУХТ – Анатолій Українець, ректор НУХТ
9.40-9.50 Вступне слово проректорa з міжнародних зв’язків та інтеграції НУХТ Ярослав Засядько, проректор НУХТ
9.50-10.10 Європейські студії в Україні та світі – Ірина Сікорська, ДонДУУ
10.10-11.00 Політико-правові засади функціонування ЄС, базові принципи формування екологічної політики ЄС – Ігор Якименко, НУХТ
11.00-11.15 Кава
11.15-12.15 Менеджмент відходів та хімічних забруднювачів: глобальний та європейський рівень – Катерина Себкова, Університет Масарика
12.15-13.00 Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів в Україні та ЄС – Ніна Кільдій, «Тест»
13.00-14.00 Обід
14.00-15.00 Політика ЄС щодо хімічних забруднювачів: законодавство, інструменти, впровадження – Катерина Себкова, Університет Масарика
15.00-16.00 Круглий стіл
Четвер, 8 червня 2017 р
9.30-10.30 Міжнародна активність Чеської республіки щодо хімічних забруднювачів та відходів – Катерина Себкова, Університет Масарика
10.30-11.30 Регулювання ЄС щодо забезпечення якості природної та питної води, порівняльний аналіз із нормативною базою України – Оксана Салавор, НУХТ
11.30-11.45 Кава
11.45-13.00 Глобальна стратегія екологічного регулювання промислових об’єктів – Катерина Себкова, Універсиет Масарика
13.00-14.00 Обід
14.00-15.00 Регулювання ЄС щодо якості атмосферного повітря, порівняння із нормативною базою України – Ігор Якименко, Євгеній Шаповалов, НУХТ
15.00-16.00 Заключна дискусія. Вручення сертифікатів учасників.
Контактна інформація про деталі: Салавор Оксана Мирославівна, еmail: saloksamir@ukr.net, тел.: 0676602396

Попередня Презентація навчально-методичного видання ”Концепція діяльності центрів освіти третього віку", розробленого ...