Презентація навчально-методичного видання ”Концепція діяльності центрів освіти третього віку”, розробленого в рамках Проекту Темпус “Centre for the Third Age Education” (30.05.17)

30 травня 2017 р. завершує свою роботу проект-544517-Tempus-1-2013-1-IT-Tempus-JPHES Центр освіти третього віку – Centre for the Third Age Education. Підсумком роботи проекту в Україні стала презентація розробленого навчально-методичного видання ”Концепція діяльності центрів освіти третього віку”.logo TAE 300x127

Посібник розрахований на широку аудиторію фахівців у галузі освіти дорослих в системі освіти впродовж життя, науковців, викладачів, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представників громадського сектору, студентів педагогічних спеціальностей, політиків, державних службовців, аудиторію 55+, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами діяльності центрів освіти для людей «третього віку».

У даному навчально-методичному виданні досліджено теоретичні та прикладні основи діяльності центрів освіти для людей «третього віку» (ЦОТВ) як багатоаспектної складової соціальної політики, системи соціального захисту населення та системи освіти «третього віку» в Україні та закордоном. Під час реалізації проекту було розглянуто методологічні підходи до документально-правового супроводу діяльності ЦОТВ, методології викладання та розробки навчально-методичної документації навчального процесу в цих закладах в сучасних умовах. Як результат, у виданні узагальнено досвід організації навчального процесу, набору студентів, планування навчальних програм та поза навчальної роботи, а також спортивно-оздоровчої роботи для слухачів у центрах освіти «третього віку»; розкрито особливості основних організаційних форм та технологій науково-дослідницької роботи в ЦОТВ, досвід організації та проведення круглих столів, конференцій і клубної діяльності в центрах освіти «третього віку»; та обґрунтовано перспективи розвитку ЦОТВ в Україні.
Деталі про проект

Попередня Дізнаємось більше про проекти Еразмус+: Напрям Жана Моне з Європейських ...