Міжнародна Зимова школа «Соціальні виміри Європейських студій» (17-21.01.2022)

17 21.2117–21 січня 2022 року відбулася міжнародна Зимова школа «Соціальні виміри Європейських студій» для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, представників професійних спільнот та громадянського суспільства, на яку зареєструвалось більше 500 учасників з більш ніж 20 університетів, а також шкіл та коледжів України. При цьому близько 300 учасників було одночасно на онлайн платформі Zoom.

Зимова Школа проводилася в рамках імплементації проєкту напряму Жана Моне «Кафедра Жана Моне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR та для підтримки сталості проєкту напряму Жана Моне Проєкт «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT та у співпраці із Національним Еразмус+ офісом в Україні (проєкт ЄС).

Співорганізаторами Зимової школи виступила команда Кафедри Жана Моне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» із НПУ ім. М.П. Драгоманова (проф. Марья Нестерова, доц. Олена Яценко), Національного університету біоресурсів і природокористування в Україні (проф. Марина Дєліні) та факультету педагогічних наук DISFOR Університету Генуї, Італія (проф. Діана Спулбер).

Програма Зимової школи передбачала вивчення важливих курсів, що розкривають соціальні виміри європейських політик, вона відбувалась в онлайн та дистанційному форматах.

Онлайн семінар «Європейська соціальна політика» (20 год, проф. Марина Дєліні), включав питання, що стосуються основних соціальних процесів в Європі, зокрема в ЄС. Онлайн інтенсив «Європейська політика соціальної згуртованості» (12 год, проф. Марья Нестерова) включав питання, що стосуються Європейської соціальної політики, Європейської політики згуртованості, Європейської молодіжної політики. Дистанційний курс «Європейська соціальна модель» (26 год, проф.Діана Спулбер) був спрямований на розвиток системи компетенцій, пов’язаних з феноменом європейської соціальної моделі як інтегративною сферою соціальної інновації, в якій на перетині формуються соціальні принципи та цінності, установки та індикатори економічного прогресу. індивідуальне ставлення та переконання. Дистанційний курс «Інклюзивна політика ЄС в освіті» (24 год, проф. Діана Спулбер) знайомив із практикою інклюзивної освіти в країнах ЄС. Дистанційний курс «Європейська політика соціальних інновацій» (12 год, проф. Марья Нестерова) знайомив із ефективною практикою інноваційної діяльності у провідних країнах світу та державної політики просування інновацій у країнах Європейського Союзу. Дистанційний курс «Соціальні виміри європейських політик» (12 год, проф. Марья Нестерова), знайомив із принципами реалізації соціального фокусу європейських політик. Загальна кількість курсів Зимової школи складала 120 годин, 4 кредита ECTS (включаючи 10 годин на тестування та самостійну роботу), з спільним сертифікатом Jean Monnet Chair SCAES з факультетом DISFOR, University of Genoa (Italy). Крім онлайн відвідування Зимової школи учасники підключались до Гугл класів, в яких було розміщено відеозаписи онлайн курсів, матеріали презентацій онлайн та дистанційних курсів, тестові завдання та оцінювальні форми. Запис, детальна програма та матеріали Зимової школи розміщені на сайті проєкту www.scaes.info.

Інформація про проєкт.
Кафедра Жана Моне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» – JM Chair “Social and Cultural Aspects of EU Studies” (SCAES).
Кафедра передбачає викладання курсів з соціокультурних аспектів Європейських Студій для студентів НПУ ім. М.П. Драгоманова, НУБІП та КНУКіМ, проведення наукових досліджень, організацію та проведення вебінарів, тренінгів, конференцій та круглих столів. Цей проєкт є міждисциплінарним, до викладання та проведення заходів залучені внутрішні європейські експерти, а також фахівці з Національного університету біоресурсів та природокористування та Київського національного університету культури і мистецтв.
Проєкт тривалістю 36 місяців (2020 -2023). Професор Кафедри Жана Моне – професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій НПУ ім. М.П. Драгоманова, д. філософ. н., професор, Марья Нестерова.

Попередня Міжнародна науково-практична конференція «Європейські практики міжкультурного діалогу в освіті» (15-16.12.2021)