Міжпроектна взаємодія TEMPUS CERES та DESIRE: передача досвіду роботи з обдарованою молоддю у сфері інформаційних технологій від ЗНТУ вчителям шкіл та ЗОІППО

За направленням кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ЗОІППО) 26 вересня 2016 р. на кафедрі програмних засобів ЗНТУ було проведено зустріч-екскурсію для вчителів шкіл м. Запоріжжя та Запорізької області. Зустріч організована доцентом ЗОІППО, к.т.н., доцентом С.А. Івановим та співробітниками кафедри програмних засобів – представниками проектів програми Темпус Європейського Союзу «Центри передового досвіду для молодих учених» (CERES, реєстр. № 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHE) завідувачем кафедри, д.т.н., професором С.О. Субботіним та «Розробка вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії» (DESIRE, реєстр. № 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE- TEMPUS-JPCR) професором кафедри, к.т.н., доцентом Г.В. Табунщик.

Усього у зустрічі-екскурсії взяли участь десять вчителів шкіл, один представник ЗОІППО, чотири співробітники та три студенти ЗНТУ. Підчас екскурсії викладачі шкіл ознайомилися з матеріально-технічною базою кафедри програмних засобів та виконуваними на її базі міжнародними проектами програми Темпус Європейського Союзу, встановили контакти з провідними співробітниками кафедри, обговорювали питання по роботі з обдарованою молоддю, інтеграції середньої та вищої школи, організації подальшої співпраці ЗНТУ та ЗОІППО.

Значну увагу вчителів було привернуто до можливого впровадження у навчальний процес та позаурочну роботу шкіл технологій робототехніки, програмування мобільних пристроїв та вбудованих систем. Вчителі мали змогу ознайомитися з сучасним обладнанням лабораторії вбудованих систем та віддаленої інженерії кафедри програмних засобів, отриманим за програмою Темпус, зокрема роботами, 3D-принтером, роботизованими стендами з віддаленим керуванням, комп’ютерним обладнанням, мультимедійними пристроями. Також викладачі змогли поспілкуватися зі студентами магістратури, що навчаються на кафедрі програмних засобів та виконують дослідження на базі лабораторії вбудованих систем та віддаленої інженерії кафедри програмних засобів. Це дозволило отримати зворотний зв’язок від цільової аудиторії навчання кафедри та передати досвід по роботі з обдарованою молоддю вчителям шкіл.

Представниками шкіл та ЗОІППО, що брали участь у зустрічі-екскурсії, висловлена зацікавленість співпраці з кафедрою програмних засобів ЗНТУ та окреслено найважливіші напрями подальшої співпраці.

Попередня Літня школа для молодих учених за проектом Темпус CERES