Національний університет «Одеська юридична академія» розпочали впровадження Модуля Жан Моне «ЄС як глобальний актор та агент змін»

monnetЗ 1 вересня 2018 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» розпочалась реалізація Жана Моне Модуля «ЄС як глобальний актор та агент змін» (№ 599761-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Модуль Жан Моне «ЄС як глобальний актор і агент змін» спрямований на стимулювання та вдосконалення методики викладання, а також оптимізацію досліджень в області зовнішньої політики Європейського Союзу. Проект також має на меті підвищити конкурентоспроможність випускників Національного університету «Одеська юридична академія» на загальноєвропейському ринку праці, надавши їм знання та навички отримання грантів та управління проектами ЄС.

Запровадження модуля «ЄС як глобальний актор та агент змін» обумовлено необхідністю заповнити існуючий вакуум теоретичних знань щодо зовнішньої політики ЄС, а також практичних навичках щодо доступу до фондів ЄС та управління проектами, що фінансуються ЄС.

В рамках модуля передбачено запровадження 2 навчальних курсів та організація воркшопів; створення веб-сайту; опублікування колективної монографії як інструменту поширення результатів проекту та передачі їх у довготривалі знання. Реалізація модуля супроводжуватимуться відео лекціями, навчальними візитами, щорічними конференціями, стимуляційними іграми та круглими столами, які сприятимуть розвитку сучасних інструментів навчання та диверсифікації методів викладання, а також заохоченню студентсько-орієнтованого навчання.

Модуль спрямований на навчання різних цільових груп. Розроблені в рамках модулю навчальні курси «Дипломатія ЄС» та «Європейська безпека» впроваджуватимуться в рамках навчальних планів для студентів-магістрів факультету міжнародно-правових відносин (спеціалізації «Міжнародне та європейське право»), а також факультету журналістики (спеціалізація «Міжнародна журналістика»). Серія воркшопів спрямована на більш широкі верстви громадськості –представників академічної спільноти, які прагнуть працювати з грантами ЄС, студентів інших ЗВО, які безпосередньо не вивчають дисципліни, що пов’язані з європейською інтеграцією, активістів неурядових організацій.

В команду проекту поряд з українськими викладачами увійшли також і закордонні експерти. Реалізація Жан Моне Модуля розрахована на 2018-2021 роки. Підготовка успішної проектної заявки стала можливою завдяки вже накопиченому колективом Національного університету «Одеська юридична академія» синергії досвіду участі в транс-європейських науково-освітніх проектах, зокрема, в проекті TEMPUS IV «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права в Східній Європі – InterEULawEast», в рамках якого в університеті була відкрита інноваційна магістерська програма, де викладання предметів ведеться англійською мовою, та в рамках Опції К1 Академічна мобільність програми ERASMUS + у співпраці з Загребським університетом (Хорватія).

Попередня Презентація Проекту Програми ЕРАЗМУС+ Жана Моне Модуль "Кращі Європейські практики ...