Робоча зустріч по проекту ERASMUS+ MASTIS (19-21 квітня 2017 р., Мюнстер, Німеччина)

19-21 квітня 2017 р. в університеті Мюнстера (Германія) відбулася робоча зустріч партнерів, присвячена питанням розробки магістерської програми в галузі інформаційних систем, підвищення якості освіти та новітнім педагогічним методам у викладанні та навчанні. Зустріч партнерів з провідних європейських університетів, що входять до дослідницької мережі ERCIS, та українських партнерів з України (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – національний координатор, Національний політехнічний університет «ХПІ», Львівський національний політехнічний університет, Вінницький національний політехнічний університет, Національний політехнічний університет «КПІ», Херсонський державний університет) відбулася в межах міжнародного проекту ERASMUS+ MASTIS «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем».

Перша частина зустрічі була присвячена обговоренню компетентністного профілю магістра з інформаційних систем, уточненню специфічних характеристик, фокусу, предметної орієнтації магістерської програми.
Наступна тема, яка набула широкого обговорення в ході семінару, була присвячена визначенню програмних результатів навчання магістра з інформаційних систем та обов’язкових восьми дисциплін, які будуть забезпечувати досягнення результатів навчання.

чівапролджє

Jana Mattern, керівник центру з розвитку кар’єри університету Мюнстера, поділилася практичним досвідом з організації взаємодії з компаніями, залученням їх представників до участі в навчальному процесі бакалаврів та магістрів університету.

Багато уваги на мітингу було приділено представленню та обговоренню інноваційних освітніх практик з управлінської, технологічної, педагогічної і дидактичної точок зору. Професор університету Мюнстеру Jen Lechtenborger розповів про досвід з організації навчального процесу за методологією JITTeaching та оцінювання результатів навчання перед відвідуванням студентами наступної лекції. Інтерактивна методика для розвитку особистісних компетентностей була представлена Muhhammed Geuad (Університет Мюнстера) та Tero Paivarinta (Технічний університет Люлео). Була апробована тестувальна система Letsfeedback для миттєвого оцінювання розуміння студентами лекційного матеріалу.
Karsten Kraume (керівник міжнародної компанії Arvato Bertelsmann) розповів про десятирічний досвід співпраці з кафедрою інформаційних систем університету Мюнстера та практику роботи у спільних проектах зі студентами та викладачами щодо реалізації потреб компанії.

Під час проектної зустрічі також відбувся міжпроектний семінар з обміну досвідом створення освітніх програм з проектом ERASMUS+ BPM_Online, який представив професор Guido Forster, координатор проекту від університету Ліхтенштейна.

На засіданні Steering Committee проекту MASTIS було вирішено організувати позачергову зустріч в Києві наприкінці червня 2017 року із залученням членів навчально-методичної комісії з інформаційних систем і технологій, представників Міністерства освіти і науки України, ІТ компаній, національного ЕРАЗМУС+ офісу, європейських партнерів для обговорення досягнутих результатів проекту з формування вимог до опису компетентностей та освітньої програми магістра в галузі інформаційних систем.

Контакти:
Генеральний менеджер проекту: проф. Жан-Юг Шоша, координатор, Університет Ліон-2, mastis@univ-lyon2.fr, телефон +33 6 78 98 12 06

Інформацію надано координатором проекту в Україні: проф. Золотарьовою І. О., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, e-mail: Iryna.Zolotaryova@hneu.net, телефон +380577020202

Попередня Норвезька модель європейської інтеграції - Європейський економічний простір та інше: ...