Семінар проєкту Еразмус+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» (17-18.02.2020, м. Констанц, Німеччина)

Kick off KN PAGOSTE 17 18.202017-18 лютого 2020 року в Університеті Констанц відбувся перший семінар проєкту Еразмус+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)».

Проєктні команди з України та трьох країн ЄС (Німеччина, Австрія, Італія) два дні інтенсивно працювали над проєктними завданнями. Загалом у заході взяли участь 36 учасників.

Метою семінару було обговорення реалізації першого робочого пакета «Аналіз управління професійною освітою викладачів», а також питань пов’язаних із забезпеченням якості та стійкості результатів реалізації проєкту, розробленням плану комунікації та десимінації.

Під час зустрічі українські партнери презентували особливості підготовки викладачів професійної освіти в Україні, наявні проблеми та виклики, а також імовірні способи їх вирішення.

У процесі обговорення учасники мали змогу ознайомитися із результатами Еразмус+ проєкту «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» (2016 – 2018).

Програма включала презентації управління підготовкою викладачів для професійної освіти в європейських країнах. Отже, українські партнери мали змогу вивчити різні підходи до управління та оцінити можливості їх імплементації в Україні під час реалізації проєкту.

У рамках семінару учасники також відвідали центр професійного навчання (Berufsschulzentrum) в Радофцел, що є важливим в контексті реалізації цілей проєкту, оскільки метою PAGOSTE є налагодження зв’язків між різними стейкхолдерами, які беруть участь у підготовці викладачів для професійної освіти, зокрема професійно-технічними закладами та університетами, а отже, вдосконалити механізми управління підготовкою викладачів для професійної освіти в Україні.

Додатково:
Еразмус+ проєкт «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) (2020-2023) 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP
Тривалість проекту: 15.01.2020 – 14.01.2023
Метою проекту є підвищення якості та актуалізація підготовки викладачів для професійної освіти в Україні шляхом встановлення стандартів щодо механізмів управління на основі партнерства (УОП) між університетами, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти.

Завдання проекту:
• налагодити ефективні механізми партнерства між ЗВО, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти й іншими зацікавленими сторонами;
• запровадити механізми УОП в систему підготовки викладачів для професійної освіти;
• дати змогу навчальним закладам, які беруть участь у підготовці викладачів для професійної освіти, використовувати стандарти УОП.
Партнери проекту:
• Університет Констанц (Німеччина)
• Віденський університет економіки та бізнесу (Австрія)
• Римський університет Тре (Італія)
• Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна)
• Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна)
• Національний транспортний університет (Україна)
• Українська інженерно-педагогічна академія (Україна)
• Міністерство освіти і науки України (Україна)
• Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук (Україна)

Контактна особа: Світлана Цимбалюк, cymso@ukr.net

Попередня Студентське стажування в рамках проекту Еразмус+ ТОРАS (26.09-23.10.2019, м. Яси, ...