Студентське стажування в рамках проекту Еразмус+ ТОРАS (26.09-23.10.2019, м. Яси, Румунія)

photo 7З 26 вересня по 23 жовтня 2019 року в Уінверситеті аграрних наук та ветеринарної медицини м.Яси (Румунія) було проведено тернінг для студентів «Innovative teaching and assessment methods».

Захід відбувся в рамках реалізації проекту Європейського Союзу Еразмус+ напряму Розвиток потенціалу вищої освіти «Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері/TOPAS».

Тренінг було організовано Національним університеом біоресурсів і природокористування України спільно з університетами партнерами проекту TOPAS: Сумським національним аграрним університетом, Вірменським національним аграрним університетом (Вірменія), Єреванським державним університетом (Вірменія), Андижанським сільськогосподарським інститутом (Узбекистан) та Самаркандським сільськогосподарським інститутом (Узбекистан).

Захід відвідало понад 30 студентів та 12 викладачів ЗВО з усіх університетів-партнерів проекту.

Під час тренінгу в Університеті аграрних наук та ветеринарної медицини студенти мали нагоду поглибити свої знання з наступних дисциплін: аграрний менеджмент, економіка сільського господарства, агротуризм, Механізація та 3D – моделювання, мікробіологія. Варто відзначити, що заняття проходили в режимі комунікація між викладачем та студентами, а співвідношення лекцій і практичних занять – 20%:80%. Це пояснюється тим, що сучасні студенти націлені на отримання практичних навичок. Зокрема, під час вивчення дисципліни аграрний менеджмент, студенти робили аналіз ґрунту та досліджували наслідки впливу різної концентрації добрив на сільськогосподарські культури: пшеницю, соняшник, кукурудзу, картоплю з метою обґрунтування максимально продуктивного рівня необхідних добрив та наслідків, які можуть виникнути при недотриманні норм.

Під час проходження курсу економіка сільського господарства студенти робили порівняльний аналіз рентабельності вирощування зернових культур у країнах-учасницях програми Erasmus+/TOPAS”. Для виявлення причин, які впливають на швидкість та якість росту зернових культур, а також для знаходження альтернативних дій для підвищення їх продуктивності студенти використовували кореляційно-регресійний аналіз.

На заняттях студенти активно долучалися до дискусій; зокрема ми приймали участь у обговоренні щодо особливостей ведення бізнесу в Румунії у порівнянні з іншими європейськими країнами. Результати своїх власних досліджень студенти презентували у вигляді доповідей чи портерних презентацій.

Додатково:

Цілі проекту: впровадження практично-орієнтованої нефронтальної освіти при підготовці спеціалістів аграрної сфери України, Вірменії та Узбекистану шляхом впровадження та вдосконалення професійно-орієнтованих практичних програм навчання.

Партнери-учасники:
• Національний університет біоресурсів і природокористування України
• Коледж університету Ріттл (Великобританія)
• Вроцлавський природничий університет (Польща)
• Університет сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини (Румунія)
• Сумський національний аграрний університет
• Вірменський національний аграрний університет (Вірменія)
• Єреванський державний університет (Вірменія)
• Андижанський сільськогосподарський інститут (Узбекистан)
• Самаркандський сільськогосподарський інститут (Узбекистан)

Завдання:
• огляд аналізу існуючого курсу підготовки та результатів навчання за спеціальністю «Регіональна економіка»;
• розробка інтенсивної програми підготовки викладачів;
• розбудова потенціалу та формування допоміжного персоналу для моніторингу та адміністрування програм стажувань відповідно до моделей ЄС;
• підвищення обізнаності щодо практично-орієнтованої освіти;
• використання даних, зібраних протягом стажування для подальшої дослідницької діяльності, розробки освітніх та сільськогосподарських керівних принципів.

Керівник проекту від НУБіП України – Діброва А.Д.

Веб-сайт проектуhttps://erasmus-topas.eu/ 

Попередня Відкриття мультимедійного класу в рамках проекту ECOIMPACT (04.12.2019, м. Київ)