Серія тренінгів у сфері розвитку медіаграмотності та критичного мислення «Інформація: правда та фейки в медіа просторі України та ЄС: співвідношення з практиками ЄС» (3-5.05.2023 р., онлайн)

3-5 травня 2023 р. було організовано й проведено серію тренінгів у сфері розвитку медіаграмотності та критичного мислення «Інформація: правда та фейки в медіа просторі України та ЄС: співвідношення з практиками ЄС». Згаданий захід відбувся в межах проєкту «Екстраполяція стратегій ЄС для підвищення медіаграмотності студентів у вищій освіті України» модуля Жан-Моне, який реалізується на кафедрі іноземних мов Сумського національного аграрного університету.

Організатори приурочили проведення тренінгів до Всесвітнього дня  свободи преси, оскільки саме свобода слова в умовах численних криз, розглядається міжнародною демократичною спільнотою як драйвер для всіх інших прав людини. Організаторами, тренерами й спікерами стали – к.п.н., доцент кафедри іноземних мов М.А. Білоцерковець; к.п.н., доцент кафедри іноземних мов Ю.М. Лущик і к.п.н., доцент кафедри іноземних мов Т.М. Фоменко.

Тренінг проводився як цикл відеоконферецій Zoom з використанням різноманітних онлайн-сервісів, застосунків і платформ. Застосування Інтернет-ресурсів дозволило забезпечити формат живого спілкування й спільної інтерактивної співпраці усіх учасників тренінгового процесу. Загалом цикл тренінгів тривав 30 годин і до нього долучилося 40 учасників.

Вчасна й легка реєстрація учасників, а також збір важливої інформації щодо початкових знань і вмінь слухачів у галузі медіа грамотності та їхніх очікувань від заходу здійснювалася через Google Form (https://docs.google.com/forms/d/1JEnj6ei_JCPQOPJ1k2HOtlp3_OMVS0dMz7oa5ijyx78/edit).

Спираючись на зазначені очікування учасників і  результати спільного жвавого обговорення було створено й розміщено на он-лайн дошці https://padlet.com принципи й правила комфортних умов співпраці на онлайн-тренінгу.

В інформаційному юніті Модулю 1 «Медіаграмотність як ключова компетентність сучасності» за допомогою презентації Power Point слухачі уточнили основні поняття щодо типів і різноманітності медіа, сутності медіаграмотності, її компонентів; ознайомилися з провідними документами України й ЄС щодо медіаграмотності; проаналізували роль і актуальність медіаграмотності в Україні; визначили значення критичного мислення для безпечного споживання інформації й ефективної діяльності в медіапросторі.

Метод сократівського диспуту дозволив учасникам заходу усвідомити нові виклики, що постають перед Україною в умовах збройної агресії та динамічного розвитку інформаційних технологій, які потребують чіткого реагування в питаннях інформаційної безпеки.

Використовуючи платформу https://www.tricider.com провели брейнстормінг, обговорюючи принципові позиції European Media Freedom Act (2022) і «Стратегії інформаційної безпеки України» (2021).

На платформі Canva (https://www.canva.com/) учасники мали змогу через створення власних mind-map візуалізувати й узагальнити розуміння поняття медіа і їхньої ролі в громаді; медіаграмотність і її значення для сучасного суспільства, а потім презентувати свій підхід іншим.

Під час опрацювання Модулю 2 «Медіа маніпуляції: виявлення й протидія» учасникам у стислій формі презентували поняття «маніпуляція». Перегляд, аналіз, обговорення рекламних фото й відеоматеріалів дозволив краще зрозуміти явище маніпулятивного використання інформації в медіа просторі на повсякденних доступних прикладах.

На наступному етапі учасники у формі інтерактивної онлайн гри ML_game (https://irex.mocotms.com/ml_en/story_html5.html?lms=1) від IREX  ознайомилися з ключовими явищами, пов’язаними з недостовірним представленням інформації (зокрема, фейк, дезінформація, пропаганда, замовний матеріал тощо), дізналися основні поняття й принципи в царині журналістської етики, а також опанували практико-орієнтовані уміння з розпізнавання правдивого й маніпулятивного чи фальсифікованого контенту.

Використовуючи можливості платформи Zoom, учасники в малих групах у відокремлених сесійних залах відеоконференції провели case-study ситуацій щодо розрізнення різного типу перекрученої інформації (зокрема, disinformation, misinformation, maliformation) та її розповсюдження у медіапросторі, обговорили можливі причини й наслідки для суспільства. Повернувшись до основної сесії, групи надали відповіді на поставлені проблемні запитання, презентували спільно сформульовані висновки.

У контексті Модулю 3 «Створюй, споживай, розповсюджуй критично (розумно)» на матеріалах презентації Power Point учасники дізналися про ознаки надійних європейських та українських медіа, отримали відповідний їх перелік, ознайомилися з українськими й міжнародно визнаними ресурсами й платформами для здійснення факт-чекінгу.

Під час евристичної бесіди й інтерактивної роботи із заголовками й фотографіями учасники здобули навички піддавати їх сумнівам, намагатися їх перевірити, виявляти  інформативні й маніпулятивні  заголовки, співвідносити зміст заголовку й представленого матеріалу, так само як відповідність тексту й зображення тощо. Відповідні види діяльності було виконано за допомогою онлайн-дошки https://padlet.com, а потім учасники мали можливість перевірити правильність виконання за інфографікою у презентації.

Учасники тренінгу були ознайомлені з трикроковою технікою запобігання розповсюдженню неправдивої інформації «Зупинись! – Подумай! – Перевір!». Вони взяли участь в обговоренні важливих для кожного етапу дій і ключових запитань, на які варто відповісти перш ніж поширювати сумнівний контент.

Наприкінці тренінгу учасники мали можливість узагальнити отримані знання, уміння, навички й перевірити їх відповідаючи на запитання онлайн вікторини відповідно до теми й завдань модулю «Факт чи фейк?» на платформі https://kahoot.it/.

Рефлексію за результатами тренінгу у форматі відеоконференції із застосуванням ресурсу https://padlet.com. було проведено за методикою 3-2-1, яка передбачає відповідну кількість відповідей на запитання для самоаналізу діяльності: Що нового дізнався учасник? (3 відповіді); Що його найбільше зацікавило? (2 відповіді); Яке запитання залишилося? (1 відповідь).

Стислий аналіз гугл-форми з відгуками свідчить про те, що учасники задоволені отриманими знаннями, уміннями, навичками. Крім того, вони вказали на попередній недостатній рівень обізнаності в галузі медіагрмотності в цілому й особливостях українського та європейського медіапросторів зокрема, а тому відзначили доцільність подібних заходів.

На тренінгу використано матеріали міжнародних проєктів з розвитку медіаграмотності й критичного  мислення, зокрема: Learn to Discern (IREX, 2020) (https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/learn-to-discern-media-literacy-curriculum-english-3.pdf); Very Verified (https://veryverified.eu/#about-the-course); Be Internet Citizens (https://www.educateagainsthate.com/resources/be-internet-citizens/).

Для підготовки теоретичного блоку використано матеріали українських і європейських нормативних актів, які визначають основні кроки в сфері медіа, медіагрмотності, захисту й розповсюдження інформації, свободи медіа тощо (2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation (2022) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation; Council conclusions on media literacy in an ever-changing world (2020) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(04)&from=EN;  European Media Freedom Act (2022) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_5507) і «Стратегія інформаційної безпеки України» (2021) https://www.president.gov.ua/documents/6852021-41069).

Захід відбувся за сприяння проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктора біологічних наук, професора І.М. Коваленка й завідувачки кафедри іноземних мов, кандидата педагогічних наук, доцента Т.І. Клочкової. Організатори вдячні їм за співпрацю й розуміння важливості формування й розвитку навичок медіа грамотності й критичного мислення в усіх учасників освітнього процесу.

З метою сприяння впровадженню європейського підходу до розуміння та розвитку медіаграмотності в суспільстві, поширенню навичок критичного мислення, необхідних для оцінки поточної медіаситуації в умовах гібридної війни, аналізу складних питань і розмежування інформації, думок, фактів та різних типів оманливого контенту у межах проєкту «Екстраполяція стратегій ЄС для підвищення медіаграмотності студентів в українській вищій освіті» (101094334 – EUSELENA – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH) під керівництвом модуля Жана Моне  було створено Telegram-канал.

Відповідальними за ведення інформаційного каналу EUSELENA в Telegram є викладачі курсу Юлія ЛУЩИК і Тетяна ФОМЕНКО. Завданням каналу є ознайомити якнайширший загал з проєктом та його етапами; викликати інтерес до вивчення досвіду ЄС щодо медіаграмотності; ініціювати обговорення важливих питань, пов’язаних з функціонуванням сучасних медіа, маніпулюванням інформацією, протидією дезінформації тощо.

У Telegram-каналі також розміщена Анкета, створеної за допомогою Google форми для визначення рівня обізнаності слухачів курсу щодо медіаграмотності та медіаспоживання, боротьби з дезінформацією.

Підписники мають можливість читати дописи про російську пропагадну та наративи, фейки, маніпуляцію, інформаційну гігієну, цифровий етикет та правила культури спілкування у соціальних мережах під час війни, безпеку в інформаційному просторі тощо із посиланнями на первинні джерела інформації. Завдяки інформаційній підтримці висвітлюються події та безпосередня діяльність організаторів та учасників у межах проєкту.

 

Попередня Круглий стіл «Досвід запровадження освітніх курсів, пов’язаних з тематикою ЄС» ...