Тренінгові курси з європейської інтеграції в рамках Модулю Жана Моне (19, 21, 26 та 28 березня 2019, м. Київ)

19 26 03 201919, 21, 26 та 28 березня 2019 р. пройшли тренінгові курси «Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети» та «Досягнення та перспективи європейської інтеграції для України» в рамках реалізації проекту Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA).

Учасниками тренінгу були аспіранти та студенти 2-5 курсів різних спеціальностей КПІ імені Ігоря Сікорського, КНЕУ. В цілому, у тренінгах взяли участь близько 55 осіб.

Під час тренінгів учасники отримали базові знання про пріоритети розширення ЄС, Європейський досвід наднаціонального управління, розвиток бізнесу в умовах євроінтеграції, організаційно-економічні успіхи євроінтеграції України, роль ЄС у формуванні економічної безпеки країни тощо. Під час тренінгів було застосовано різні методики навчання, зокрема міні-лекції, дебати, мозковий штурм, командний підхід до вирішення поставлених завдань тощо.

Для підвищення рівня практичного освоєння набутих знань учасників також залучено провідних фахівців з питань розвитку ЄС, процесів адаптації української економіки до європейського ринку. На завершальному етапі тренінгу учасники презентували свої дослідження на тематику євроінтеграції.

За результатами роботи тренінгів найактивніші учасники отримали сертифікати. Висловлюємо щиру вдячність учасникам тренінгу та запрошуємо всіх бажаючих до наступних заходів!

Інформація про проект:
Спільний проект Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» №587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. Проект фінансується за підтримки Програми ERASMUS+ Європейського Союзу у відповідності до умов отриманого гранту Jean Monnet Fund.
Мета проекту – поглиблене вивчення європейських практик формування конкурентоспроможності та пропаганда переваг, отриманих від здійснених у ЄС трансформаційних процесів.
Завдання:
1) розширення та поглиблення знань про ЄС та переваги європейської бізнес-моделі;
2) сприяння змінам на ринку праці та в освітньому просторі через мотивацію працевлаштування та самозайнятості студентів;
3) підготовка навчального контенту (спеціальні курси з конкретних питань ЄС, громадські семінари, міждисциплінарні тренінги);
4) освітня допомога студентам з тимчасово окупованих територій України, якщо вони будуть зацікавлені в проектній діяльності.
В рамках проекту проводяться; форуми, круглі столи, тренінги, семінари та лекції по програмі проекту в рамках вже існуючих дисциплін, наукові дослідження, публікації для поширення результатів на національному та європейському рівні.

Веб ресурси проекту:
http://jeanmonnet.kpi.ua/ 
http://management.fmm.kpi.ua/grant-jean-monnet/ 
https://www.facebook.com/JeanMonnetFmm/ 
Контактна особа – Пічугіна Марина, +38 0969314367, pichuginam@ukr.net

Попередня Результати проект Жан Моне «Можливості та виклики торгівлі з ЄС ...