Тренінгові курси з європейської інтеграції в рамках Модулю Жана Моне (Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського)

тренінги з європейської інтеграції КПІ колаж23, 26, 30 жовтня та 1 листопада 2018 р. пройшли тренінгові курси «Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети» (тренер проф. Дергачова В.В.) та «Досягнення та перспективи європейської інтеграції для України» (тренер доц. Манаєнко І.М.). Захід відбувся в рамках реалізації проекту Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA). Учасниками тренінгу були аспіранти та студенти 2-5 курсів різних спеціальностей КПІ імені Ігоря Сікорського, Європейського університету, КНЕУ. В цілому, у тренінгах взяли участь близько 60 осіб.

Під час тренінгів учасники отримали базові знання про пріоритети розширення ЄС, Європейський досвід наднаціонального управління, розвиток бізнесу в умовах євроінтеграції, організаційно-економічні успіхи євроінтеграції України, роль ЄС у формуванні економічної безпеки країни тощо. Для підвищення рівня практичного освоєння набутих знань учасників також залучено провідних фахівців з питань євроінтеграції.

За результатами роботи тренінгів найактивніші учасники отримали сертифікати. Висловлюємо щиру вдячність учасникам тренінгу та запрошуємо всіх бажаючих до наступних заходів!

Деталі про заходи за посиланням: http://management.fmm.kpi.ua/modul-1/ 

Додатково:
Спільний проект Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» №587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. Проект фінансується за підтримки Програми ERASMUS+ Європейського Союзу у відповідності до умов отриманого гранту Jean Monnet Fund.

Мета проекту – поглиблене вивчення європейських практик формування конкурентоспроможності та пропаганда переваг, отриманих від здійснених у ЄС трансформаційних процесів.

Завдання:
1) розширення та поглиблення знань про ЄС та переваги європейської бізнес-моделі;
2) сприяння змінам на ринку праці та в освітньому просторі через мотивацію працевлаштування та самозайнятості студентів;
3) підготовка навчального контенту (спеціальні курси з конкретних питань ЄС, громадські семінари, міждисциплінарні тренінги);
4) освітня допомога студентам з тимчасово окупованих територій України, якщо вони будуть зацікавлені в проектній діяльності.
В рамках проекту проводяться; форуми, круглі столи, тренінги, семінари та лекції по програмі проекту в рамках вже існуючих дисциплін, наукові дослідження, публікації для поширення результатів на національному та європейському рівні.

Веб ресурси проекту: http://jeanmonnet.kpi.ua/, http://management.fmm.kpi.ua/grant-jean-monnet/, https://www.facebook.com/JeanMonnetFmm/ 
Контактна особа – Пічугіна Марина, +38 0969314367, pichuginam@ukr.net.

Попередня Тренінги проекту Еразмус+ Жан Моне «Гармонізація стандартів як нормативно-регулятивна основа ...