VІІ Міжнародна науково-практична конференція “ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ: ГЛОБАЛЬНИЙ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ ЗМІН”

jean monnet20-21 квітня 2021 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбулась VІІ Міжнародна науково-практична конференція “ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ: ГЛОБАЛЬНИЙ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ ЗМІН”.

Конференцію проведено в рамках виконання проєкту Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» за фінансової підтримки Програми Еразмус+ Європейського Союзу.

Для участі у конференції було зареєстровано заявки більше 200 науковців, викладачів вищої школи, докторантів, аспірантів, студентів, учителів та керівників шкіл, закладів післядипломної та позашкільної освіти. Серед організаторів та учасників конференції – представники закладів освіти з 11 країн Європи та світу.

В умовах карантину COVID-19 конференція відбувалась у змішаному форматі, тобто у конференц-залі університету та на платформі ZOOM-конференції, що відображено у фотогалереї, представленій на сайті проєкту.

20 квітня відбулося пленарне засідання конференції. З вітаннями до учасників конференції звернулися ректор СумДПУ імені А. С. Макаренка, докт. пед. наук, професор Лянной Ю.О.; проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи СумДПУ імені А. С. Макаренка, докт. економ. наук, професор Кудріна О. Ю.; директор ННІ педагогіки і психології СумДПУ імені А. С. Макаренка канд. пед. наук, професор Кондратюк С. М.

У роботі наукового заходу взяв участь представник Національного офісу Еразмус+ в Україні, менеджер за напрямом Жан Моне Крайнік П. І., який ознайомив наукову громаду з можливостями участі у програмах Еразмус+ до 2027 р.

У перший день конференції на пленарному засіданні було презентовано доповіді відомих в Україні та за її межами науковців: Авшенюк Н. М., докт. пед. наук, ст. наук. співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Антонова Олена Євгеніївна, докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка; Заболотна Оксана Адольфівна, докт. пед.х наук, професор, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, президент Української асоціації дослідників освіти; Корж-Усенко Лариса Вікторівна, докт. пед. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи СумДПУ імені А. С. Макаренка; Курбатов Сергій Володимирович, докт. філософ. наук, ст. наук. співробітник, професор кафедри соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, радник Президії НАПН України; Огієнко Олена Іванівна, докт. пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка, м. Суми; Петренко Оксана Борисівна, докт. пед. наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету; Pobirchenko Natalia, Dr. hab., prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnice. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska); Сбруєва Аліна Анатоліївна, докт. пед. наук, професор, професор кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка; Семеног Олена Миколаївна, докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А. С. Макаренка; Темиров Набижон Солиевич, докт. пед. наук, действительный член МПА РФ, Ферганский филиал центра формирования гражданского общества, Узбекистан; Химинець Василь Васильович, доктор фіз-мат наук, професор, професор кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Ужгород; Шевцов Андрій Гаррієвич, член-кореспондент НАПН України, докт. пед. наук, професор, професор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, м. Київ.

В центрі уваги учасників пленарного засідання були проблеми інноваційного розвитку вищої освіти, зокрема докторської підготовки в Україні та у ЄПВО. Оскільки конференція проводиться в межах реалізації проєкту Жан Моне Модуль в СумДПУ імені А.С.Макаренка, суттєва увага була приділена аналізу досвіду виконання міжнародних проєктів, розвитку наукових шкіл, аналізу зарубіжного досвіду у сфері акредитації освітньо-наукових програм, пошуку шляхів інтеграції здобутків вітчизняної та зарубіжної практики вищої освіти.

З виступами учасників пленарного засідання можна ознайомитися на сторінці сайту проєкту за посиланням.

21.04.2021 р. на секційному засіданні, в якому взяли участь учасники проєкту Жан Моне Модуль, з повідомленнями виступили аспіранти спеціальності “Освітні, педагогічні науки” та викладачі кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Пріоритетну увагу доповідачів було приділено інноваційним підходам до активізації пізнавальної активності студентів в умовах дистанційного навчання. З презентаціями учасників секційного засідання, учасниками якого стала команда проєкту, можна ознайомитися на сторінці сайту проєкту за посиланням.

Конференція стала вагомим внеском у розвиток трансверсальних компетентностей молодих науковців, важливим етапом у виконанні проєкту Жан Моне Модуль.
Ідеї та пропозиції, висловлені учасниками конференції у доповідях, виступах та загальній дискусії, дозволили сформулювати низку рекомендацій щодо активізації інноваційної складової процесу професійної підготовки майбутніх фахівців, удосконалення організаційного та ресурсного забезпечення інноваційної професійної діяльності викладачів в Університеті та його структурних підрозділах.

Всі матеріали конференції розміщено на сайті проекту Жан Моне Модуль.

Попередня У Полтаві стартував європейський проект з навчання по впровадженню системи ...