Воркшоп проєкту Жан Моне «Відбудова потенціалу Європейських студій на українських територіях, що постраждали від конфлікту: осмислюючи виклики та генеруючи рішення» (05-10.07.2021)

005-10 липня 2021 р. у м. Києві відбувся перший міжнародний академічний воркшоп у межах проєкту напряму ім. Жана Моне програми Еразмус+ «Відбудова потенціалу Європейських студій на українських територіях, що постраждали від конфлікту: осмислюючи виклики та генеруючи рішення» (“Rebuilding the Potential of EU Studies in the Conflict-affected Areas of Ukraine: Addressing Challenges and Creating Solutions”. 619892-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT).

До заходу також приєдналась Світлана ШИТІКОВА, координаторка Національного Еразмус+ офісу в Україні, привітавши учасників та презентувавши нову Програму ЄС Ерамзус+.

Координатор НЕО в Україні також презентувала нову Програму Еразмус+ на 2021-2027 рр., зосередивши увагу на нових можливостях для українських учасників та організацій, оголошенні та деталях нових конкурсів в межах Програми.

Наголосимо, що проєкт “Відбудова потенціалу Європейських студій на українських територіях, що постраждали від конфлікту: осмислюючи виклики та генеруючи рішення” спрямований на започаткування або посилення якості викладання євроінтеграційної тематики у переміщених закладах вищої освіти з окупованих територій, а також у закладах вищої освіти на територіях, що межують із зоною конфлікту. Проєкт виконується Українською Асоціацією викладачів і дослідників європейської інтеграції.

Його координатором є Роман КАЛИТЧАК з Львівського національного університету імені Івана Франка.

Участь у воркшопі взяли 20 представників дев’яти університетів:
• Бердянського державного педагогічного університету;
• Донбаського державного педагогічного університету;
• Донецького державного університету управління;
• Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
• Донецького національного університету імені Василя Стуса;
• Луганського національного аграрного університету;
• Маріупольського державного університету;
• Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
• Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Упродовж шести днів учасники мали змогу спільно працювати над ідеями, структурою і змістовним наповненням своїх освітніх мікропроєктів, що стосуються різних аспектів Європейських студій. У цьому їм допомагали запрошені міжнародні спікери та когорта визнаних українських експертів, насамперед з Української Асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції, що провели низку тренінгів, майстер-класів, презентацій та поділились власним досвідом у сфері викладання Європейських студій. Детально з програмою можна ознайомитись за посиланням.

Результатом інтенсивної шестиденної роботи стало узгодження тем 10 освітніх мікропроєктів, що реалізовуватимуться упродовж 2021-2022 рр. в університетах-учасниках. Наступним кроком стане проведення другого воркшопу літом 2022 р., де будуть презентовані напрацювання учасників, а також проаналізовані виклики, з якими їм довелось зіштовхнутись у ході імплементації своїх ініціатив. Особливу увагу буде присвячено підготовці низки рекомендацій для стейкхолдерів з України та ЄС, що можуть сприяти відбудові та розбудові Європейських студій у переміщених університетах та університетах з областей, що межують із окупованими територіями.

Попередня Проведення тренінгу у рамках проєкту Erasmus+ «Нові механізми управління на ...