Всеукраїнська наукова конференція «ВИЩА ОСВІТА У ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦІННІСНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ» (30.04.2021, он-лайн)

30.0430 квітня 2021 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція «ВИЩА ОСВІТА У ГАРМОНІЗАЦІЇ ЦІННІСНОГО ПРОСТОРУ ОСОБИСТОСТІ».

Конференція проводилася в рамках імплементації Проєкту «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT у співпраці з Кафедрою Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.

В конференції прийняло активну участь 36 освітян, молодих вчених, докторантів, аспірантів, дослідників, здобувачів вищої освіти, наукову комунікацію яких забезпечила голова організаційного комітету професор Троїцька О. М., відповідальний секретар організаційного комітету та модератор конференції доц. Землянський А. М., а також науково-педагогічний персонал кафедри філософії Мелітопольского державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

З вітальним словом виступила проректор за наукової роботи Мелітопольского державного педагогічного університету Москальова Л.Ю. З вітальним словом та доповіддю про роль європейських цінностей в формуванні ціннісного простору вищої освіти виступила академічний координатор проєкту Жан Моне Проєкт «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» професор М. Нестерова. Також з вітальним словом звернулась до учасників конференції професор кафедри філософії Т. Троїцька.

Обговорення дискусійних питань на конференції актуалізувало широкий спектр фундаментальних ціннісних констант:
• світоглядні орієнтири сучасної української молоді: вибір цінностей Європейського простору;
• духовно-моральне становлення особистості в сучасному культурно-освітньому просторі;
• психолого-педагогічні аспекти формування життєвих цінностей особистості;
• ціннісно-смислові домінанти гуманітарної освіти;
• мистецтво як фактор духовного розвитку особистості;
• аксіологічні параметри тілесності та здоров’я людини: роль освіти;
• світоглядно-ціннісний потенціал краєзнавства й туризму;
• філософія виживання людини в природі: аксіоекологічний вимір;
• цінність і вартість: майбутні підприємці у виборі потреб життя і норм культури;
• синергія традиційних, модерних та постмодерних цінностей у різноманітті та
• інклюзії соціокультурного простору та інші.

Гострота проблем і певні дискурсивні розбіжності у рефлексії презентацій різноманіття цінностей та інклюзії не порушили загальний тон наукової комунікації, принципи толерантності та порозуміння. Більш того, учасники конференції дійшли висновку про необхідність подальших пошуків нових культурних форм та головних цінностей буття людини. Інформацію про конференції можна знайти на сайті проєкту та на сайтах партнерів заходу – кафедри філософії МДПУ та Мелітопольского державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Інформація про проєкт:
– Жан Моне Проєкт «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» – JM Project «European Values of Diversity and Inclusion for Sustainable Development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT впроваджується в НПУ ім. М.П. Драгоманова. Цей проєкт передбачає навчальні візити та низку заходів із поширення європейських цінностей в системі вищої освіти та в громадянському суспільстві: конференцію та літню школу, які включають проведення тренінгів та воркшопів від європейських експертів проєкту з університету Генуї (Італія) та Університету Жиліна (Словаччина). Також до проєкту долучені фахівці з євроінтеграції та інклюзії з інших українських університетів – Національного університету біоресурсів та природокористування, Сумського національного аграрного університету, Інституту вищої освіти НАПН України, Мелітопольського державного педагогічного університету та інших.

Проєкт тривалістю 12 місяців, координатор проєкту – професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій НПУ ім. М.П. Драгоманова, д філософ. н., проф. Марья Нестерова +38 (097) 295 60 90, +38 (050)3113435 info@evdisd.info , веб сайт проєкту www.evdisd.info.

Попередня V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога ...