Збори по проєкту Еразмус+ EDUQAS в Казахському університеті міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана: внутрішня оцінка якості освітніх програм

w4Цього листопада в рамках реалізації проєкту Еразмус+ EDUQAS «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду» делегація ХНЕУ ім. С. Кузнеця відвідала Казахський університет міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана (м. Алмати, Казахстан), який є членом консорціуму даного проекту.

12 листопада представники ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяли участь в VI Міжнародній науково-практичній конференціі «Просування ефективних практик культури якості у вищій освіті: бенчмаркінг і пошук резервів», яку проводив університет ім. Абилай хана. Основною метою конференції було обговорення актуальних питань в галузі забезпечення якості освіти, ролі незалежної акредитації в системі забезпечення якості вищої освіти. У конференції взяли участь представники 21 країни ближнього і далекого зарубіжжя, в тому числі учасники проекту EDUQAS. Серед інших, свою доповідь на пленарному засіданні представила професорка ХНЕУ ім. С. Кузнеця, представниця Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Української команди експертів з реформи вищої освіти Золотарьова І.О. Її доповідь була присвячена питанням залучення стейкхолдерів для підвищення якості освітніх програм.

13-15 листопада в рамках реалізації другої стадії проєкту Еразмус+ EDUQAS представники українських університетів-партнерів та заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Наталія Стукало взяли участь в проєктних зборах, в ході яких відбувалася оцінка якості освітньої програми «Перекладацька справа» Казахського університету міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана. Казахські колеги презентували партнерам з Румунії, Бельгії, Швеції, Латвії, Болгарії та України свою систему внутрішньої оцінки якості освітніх програм, розроблену й запроваджену з врахуванням стандартів ESG та досвіду їх імплементації європейськими вишами, дослідженому на першій стадії проєкту EDUQAS. Процедура оцінки експертами проекту механізму забезпечення якості освіти в Університеті імені Абилай хана включала в себе не лише вивчення змісту діяльності підрозділів контролю якості та офіційної документації, а й активне спілкування з представниками адміністрації університету, викладачами, студентами, зовнішніми стейкхолдерами – роботодавцями, представниками муніципалітету та акредитаційних агенцій, ознайомлення з матеріально-технічною базою. Результатом триденної роботи експертів стали рекомендації щодо вдосконалення системи внутрішньої оцінки якості освітньої програми.

Така комплексна експертна оцінка передбачена в межах проєкту EDUQAS у всіх партнерських університетах з України та Казахстану.

Більше про проєкт Еразмус+ EDUQAS: https://www.hneu.edu.ua/erasmus-eduqas/, http://web.elth.ucv.ro/eduqas 

Попередня ТРЕНІНГИ З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЗА ПРОЕКТОМ ЖАНА МОНЕ