Здобутки першого року проекту Жана Моне «Використання досвіду ЄС для формування сестейновой (стійкої) економіки в Україні»

У Сумському державному університеті з вересня 2014 року під керівництвом д.е.н., проф. Л. Г. Мельника виконується модуль Жана Моне «Використання кращих практик ЄС для формування сестейнової економіки в Україні». В рамках проекту було:
• Підготовлено два навчальних посібники: Л. Г. Мельник «Досвід ЄС для формування сестейнової економіки в Україні»; Л. Г. Мельник, О. В. Кубатко «Європейський досвід підприємництва і організації стартапів в Україні»;
• Підготовлено два відповідні розділи із розвитку «зеленої» енергетики в Україні ЄС для включення до підручника (із грифом МОНУ) «Економіка енергетики»;
• Розроблено комплекс презентаційних матеріалів для забезпечення відповідних навчальних циклів;
• Виконано комплекс наукових робіт для обґрунтування змісту модуля.

Виконання робіт по проекту зумовило проведення наукових досліджень, пов’язаних із аналізом закономірностей розвитку сестейнової економіки, включаючи її основне підґрунтя «зелену» енергетику. В результаті були сформульовані необхідні передумови для цього. Серед них доцільно виділити: 1) значну диверсифікацію джерел, форм, методів і технологій отримання енергії (сонячні, вітрові, біогазові джерела тощо); 2) формування складних інтеграційних схем їх взаємозв’язку, адже кожен із них має вузькі умови функціонування та малу потужність; 3) деконцентрація у просторі у межах єдиної системи ЕнерНет; 4) формування основ солідарної транснаціональної економіки.

У 2014-2015 навчальному році зазначений проект реалізовувався через цикли лекцій та семінарів:
• Професором Л.Г. Мельником та к.е.н., доц. О.В.Кубатком у листопаді-грудні було проведено цикли лекцій для студентів економічних та інженерних спеціальностей у Сумському державному університеті. Зазначеними викладачами та к.е.н., доц. Дегтярьовою І.Б. було проведено цикли круглих столів та дебатів.
• В останній декаді лютого та першій декаді березня проф. Л.Г. Мельником та доц. І.Б. Дегтярьовою було прочитано курс лекцій в Одеському державному екологічному університеті. Разом із к.е.н., доц. О. В. Кубатко ці викладачі провели також круглий стіл та дебати.
• В останній декаді березня в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця були прочитані чергові курси лекцій. Після завершення курсу лекцій були проведені дебати та круглий для студентів.

В рамках проекту Жана Моне за рахунок співфінансування професором Л.Г. Мельником були прочитані лекції: 1) для студентів і викладачів в Одеському національному політехнічному університеті (березень, 2015); 2) для студентів і викладачів в Одеському національному економічному університеті (березень, 2015); 3) для професорсько-викладацького складу в Сумському державному університеті (грудень, 2014); 4) для громадськості Сумської області в Сумській обласній бібліотеці (березень, 2015); 5) для українських та зарубіжних студентів на міжнародній студентській конференції «Економіка для екології» (травень, 2015); 6) для студентів і викладачів в Черкаському інституті банківської справи (травень, 2015); 7) для студентів і викладачів в Ужгородському національному університеті (травень, 2015). 8) для учасників Міжвузівського науково-методичного семінару на тему: “Сучасні проблеми методики викладання економічних дисциплін” (червень, 2015); 9) для учасників науково-методичної комісії з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування МОН України; 10) в спеціальній програмі, присвяченій Дню довкілля, по сумському обласному радіо громадськість області була проінформована про цілі і завдання проекту.

Більш детальну інформацію про стан виконання гранту «Using Best EU Practices for Sustainable Economy Forming in Ukraine (UBEUP) 553185-EPP-1-2014-1-UA-EPPJMO-MODULE» можна знайти за наступними інтернет-посиланнями:

1) http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/436-kurs
2) http://sumdu.edu.ua/ukr/news/5872-naukova-zustrich-z-pitan-stalogo-rozvitku-vidbulasya-v-sumdu.html#
3) http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/445-vernad
4) http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/446-odesa2015
5) http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/447-kharkiv
6) http://www.odeku.edu.ua/ua/zagalna-informaciya/novini/20
7) http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/465-uabs
8) http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/462-radio
9) http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/458-zakarp
10) http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/457-somfy
11) http://econ.fem.sumdu.edu.ua/uk/news/456-cherkasy,

Також, можна звернутися безпосередньо до виконавців проекту:

керівник проекту – Мельник Леонід Григорович, д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, melnyksumy@gmail.com, телефон 0542 33 22 23;

заступник керівника проекту – Кубатко Олександр Васильович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, okubatko@ukr.net.

Попередня Проект ЄС Темпус "Міжнародна мережа випускників-підприємців"