Модуль трансферу знань – Від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних програмних модулів

Попередня Безпека людини (навколишнє середовище, якість продуктів харчування, охорона здоров’я та ...