Education in Ukraine

Recent Developments in Ukraine Higher Education according to amendments to the Laws of Ukraine “On Education” (2017), “On Higher Education” (2014) and other legislation; Ukraine’ Education System Description

Category: Education in Ukraine HERE team materials
Тип:
Added: 10.01.2023

Пропозиції Національних експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ спільно з НАПН України (координатор В. Луговий) до проєкту ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (матеріали групи «Освіта і наука»)

Category: Education in Ukraine HERE team materials
Тип:
Added: 10.01.2023

ОГЛЯД національного законодавства та освітньої політики (проект Плану відновлення України (розділ Освіта та наука) в контексті документів ЄПВО та Болонських принципів

REVIEW of the national legislation and education policy (draft UKRAINE Recovery Plan (section Education&Science) in the context of the EHEA documents and Bologna principles

Recent Developments in Ukraine Higher Education according to amendments to the Laws of Ukraine “On Education” (2017), “On Higher Education” (2014) and other legislation; Ukraine’ Education System Description (December, 2022)

Category: Education in Ukraine HERE team materials
Тип:
Added: 09.01.2023

РОЗРОБЛЕННЯ СТУПЕНЕВИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ. Програмні компетентності та результати навчання Методичні рекомендації 2022 р.

Category: Education in Ukraine HERE team materials
Тип:
Added: 09.01.2023

МЕТОДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЄКТІВ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (2022 р.)

Category: Education in Ukraine HERE team materials
Тип:
Added: 09.01.2023

Методична експертиза проектів стандартів вищої освіти, здійснена фахівцями Інституту вищої освіти НАПН України, Національними експертами з реформування вищої освіти (проект Програми ЄС Еразмус+), Національним Еразмус+ офісом в Україні (проект Програми ЄС Еразмус+) (відповідно до Методичних рекомендацій 2020 р.)

Category: Education in Ukraine HERE team materials
Тип:
Added: 09.01.2023

PROPOSALS on the Higher Education, VET relevant provisions and other levels of education to the draft UKRAINE Recovery Plan (section Education&Science) (2022)

Category: Education in Ukraine HERE team materials
Тип:
Added: 09.01.2023

Пропозиції НЕО в Україні до проєкту ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (матеріали групи «Освіта і наука») (2022)

Category: Education in Ukraine HERE team materials
Тип:
Added: 09.01.2023