Guideline

coordinators-from-eu-countries_2022_2023_website

Категорія:
Тип: Guideline
Додано: 28.01.2024

How to communicate your project. A step-by-step guide on communicating projects and their results

Категорія:
Тип: Guideline Publication
Додано: 23.01.2023

Erasmus+ International Credit Mobility Handbook for Participating Organisations

Категорія:
Тип: Guideline Publication
Додано: 23.01.2023

Inclusive Mobility – Guidelines for higher education institutions

Категорія:
Тип: Guideline Publication
Додано: 23.01.2023

ПАМ'ЯТКА: Методичні рекомендації для закладів вищої освіти та інших організацій учасників проєктів Програми ЄС Еразмус+: координаторів та партнерів проєктів: особливості впровадження проєктів конкурсів 2021-2027 рр. в Україні (підготовлено в січні 2023 р. / version January 2023)

Recent Developments in Ukraine Higher Education according to amendments to the Laws of Ukraine “On Education” (2017), “On Higher Education” (2014) and other legislation; Ukraine’ Education System Description

Пропозиції Національних експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ спільно з НАПН України (координатор В. Луговий) до проєкту ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (матеріали групи «Освіта і наука»)

ОГЛЯД національного законодавства та освітньої політики (проект Плану відновлення України (розділ Освіта та наука) в контексті документів ЄПВО та Болонських принципів

REVIEW of the national legislation and education policy (draft UKRAINE Recovery Plan (section Education&Science) in the context of the EHEA documents and Bologna principles

Recent Developments in Ukraine Higher Education according to amendments to the Laws of Ukraine “On Education” (2017), “On Higher Education” (2014) and other legislation; Ukraine’ Education System Description (December, 2022)