Вища освіта в Україні

Глосарій термінів вищої освіти - 2021 р. (оновлене 3-є видання)

Категорія: Вища освіта в Україні Матеріали HERE team
Тип: Publication
Додано: 25.03.2024

MATRIX_ErasmusPlusProjects_ReformHE_2023

Категорія: Вища освіта в Україні

Додано: 29.01.2024

Пропозиції щодо Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти_NEO_HERE

Категорія: Вища освіта в Україні Матеріали HERE team

Додано: 27.07.2023

Методична експертиза проектів стандартів вищої освіти_03_2023

Категорія: Вища освіта в Україні Матеріали HERE team
Тип: Publication
Додано: 27.07.2023

Review of the national legislation and education policy in the context of the EHEA documents and Bologna principles 2023

Категорія: Вища освіта в Україні
Тип: Publication
Додано: 27.07.2023

Recent Developments in Ukraine Higher Education according to amendments to the Laws of Ukraine “On Education” (2017), “On Higher Education” (2014) and other legislation; Ukraine’ Education System Description

Пропозиції Національних експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ спільно з НАПН України (координатор В. Луговий) до проєкту ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (матеріали групи «Освіта і наука»)

ОГЛЯД національного законодавства та освітньої політики (проект Плану відновлення України (розділ Освіта та наука) в контексті документів ЄПВО та Болонських принципів

REVIEW of the national legislation and education policy (draft UKRAINE Recovery Plan (section Education&Science) in the context of the EHEA documents and Bologna principles

Recent Developments in Ukraine Higher Education according to amendments to the Laws of Ukraine “On Education” (2017), “On Higher Education” (2014) and other legislation; Ukraine’ Education System Description (December, 2022)