Publication

Методична експертиза проектів стандартів вищої освіти_03_2023

Категорія: Вища освіта в Україні Матеріали HERE team
Тип: Publication
Додано: 27.07.2023

Review of the national legislation and education policy in the context of the EHEA documents and Bologna principles 2023

Категорія: Вища освіта в Україні
Тип: Publication
Додано: 27.07.2023

Impact study on capacity building in higher education projects funded in Ukraine by the EU Erasmus+ Programme implemented in the period of 2015-2020

Категорія: Розвиток потенціалу вищої освіти
Тип: Factsheet Publication Report
Додано: 24.01.2023

How to communicate your project. A step-by-step guide on communicating projects and their results

Категорія:
Тип: Guideline Publication
Додано: 23.01.2023

Erasmus+ International Credit Mobility Handbook for Participating Organisations

Категорія:
Тип: Guideline Publication
Додано: 23.01.2023

Inclusive Mobility – Guidelines for higher education institutions

Категорія:
Тип: Guideline Publication
Додано: 23.01.2023

ПАМ'ЯТКА: Методичні рекомендації для закладів вищої освіти та інших організацій учасників проєктів Програми ЄС Еразмус+: координаторів та партнерів проєктів: особливості впровадження проєктів конкурсів 2021-2027 рр. в Україні (підготовлено в січні 2023 р. / version January 2023)

Recent Developments in Ukraine Higher Education according to amendments to the Laws of Ukraine “On Education” (2017), “On Higher Education” (2014) and other legislation; Ukraine’ Education System Description

Пропозиції Національних експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ спільно з НАПН України (координатор В. Луговий) до проєкту ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (матеріали групи «Освіта і наука»)

ОГЛЯД національного законодавства та освітньої політики (проект Плану відновлення України (розділ Освіта та наука) в контексті документів ЄПВО та Болонських принципів