Materials of the National Team of Experts on the implementation of the Bologna Process instruments

І. Золотарьова_QA_in_wartime Болонська конф2022 фінальна

В. Бахрушин_Проблеми відновлення вищої освіти в повоєнний період фінальна

Порівняння статусів участі в Програмі ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр - травень 2021

European Approach for QA of Joint Master Programmes

Римське комюніке_Додаток ІІІ (англ./укра.мовами)

Римське комюніке_Додаток ІІ (англ./укра.мовами)

Римське комюніке_Додаток І (англ./укра.мовами)