Відеозапис та презентації семінару “Розроблення та імплементація освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій, ESG та стандартів вищої освіти України” (7.07.17 р., м.Київ)

7 липня 2017 р. у Міністерстві освіти і науки України відбувся семінар «Розроблення та імплементація освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій, ESG та стандартів вищої освіти України», організований Міністерством освіти і науки України спільно з Національною командою експертів із реформування вищої освіти Програми ЄС Ерамус+ та Національним Еразмус+ офісом в Україні за підтримки Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.
У заході взяли участь понад 100 представників вищої освіти з усіх регіонів України, з них близько 60 проректорів, директорів інститутів, деканів, завідувачів кафедр, керівників різних підрозділів вищих навчальних закладів та наукових установ.

Відкрила семінар директор Національного Еразмус+ офісу в Україні Світлана ШИТІКОВА, яка звернула увагу на можливості відкриті для України в рамках програми Еразмус+ та закликала долучитися до визначення пріоритетів для проектів Програми Еразмус+ на наступні три роки.
Із вступним коментарем щодо модернізації освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій та стандартів вищої освіти виступив Заступник Міністра освіти і науки України Юрій РАШКЕВИЧ, особливу увагу привернувши до опису освітніх програм у форматі Європейського простору вищої освіти, формулювання компетентностей, результатів навчання відповідно до Національної рамки кваліфікацій, внутрішньої системи забезпечення якості згідно з Законом України «Про вищу освіту».

Питання розроблення та імплементації освітніх програм відповідно до Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (QF EHEA), Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF LLL), Європейських рекомендацій та стандартів із забезпечення якості (ESG), а також визначення головних викликів для України стали головною темою презентації провідного європейського експерта – професора Фолкера ГЕМЛІХА (Університет прикладних наук, Німеччина). Пан Фолкер ГЕМЛІХ є розробником EQF LLL, ЄКТС, а також учасником проекту ЄС Тюнінг, спрямованого, зокрема, на розроблення рекомендацій щодо формулювання компетентностей та результатів навчання для різних галузей знань і спеціальностей.
Національні експерти Володимир ЛУГОВИЙ, Перший віце-президент НАПН України, та Вадим ЗАХАРЧЕНКО, проректор Національного університету «Одеська морська академія», представили основні виклики та проблеми модернізації освітніх програм у рамках системи забезпечення якості в Україні.
Обговорення зазначених проблем викликало низку запитань як до Національних експертів, так і до Заступника Міністра Юрія РАШКЕВИЧА, також до дискусії долучилися ректор Одеського державного екологічного університету Сергій СТЕПАНЕНКО, представники сектору вищої освіти Науково-методичної ради при МОН України Андрій ГОЖИК, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, і Володимир БАХРУШИН, Національний експерт, Запорізький національний технічний університет, які дали пояснення стосовно стану та перспектив розроблення стандартів вищої освіти.
Під час семінару було надано рекомендації щодо впровадження нових підходів до розроблення та опису освітніх програм відповідно до нових стандартів вищої освіти та положень Європейського простору вищої освіти, формулювання результатів навчання, компетентностей на основі НРК.
Здійснювалася трансляція семінару, запис представлено на сайті Педагогічної преси за посиланням тут.
Програма семінару – HERE 7.06.17
Презентація Volker Gehmlich – Development and implementation of study-programmes (incl. joint programmes) in line with QF-EHEA (EQF LLL), ESG: Defining main challenges for Ukraine
Презентація Володимира Лугового – Розроблення та імплементація освітніх програм у рамках системи забезпечення якоcті
Презентація Вадима Захарченка –Розроблення освітніх програм на основі стандартів вищої освіти: досвід і проблемні питання
Інші корисні матеріали Національної команди експертів з реформування вищої освіти: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/materialy-here-team.html

Попередня Координаційна зустріч представників Національних Erasmus+ офісів та Національних агентств Erasmus+ ...