HERE team materials

PROPOSALS on the Higher Education, VET relevant provisions and other levels of education to the draft UKRAINE Recovery Plan (section Education&Science) (2022)

Category: Education in Ukraine HERE team materials
Тип:
Added: 09.01.2023

Пропозиції НЕО в Україні до проєкту ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (матеріали групи «Освіта і наука») (2022)

Category: Education in Ukraine HERE team materials
Тип:
Added: 09.01.2023

РЕКОМЕНДАЦІЇ IІ Міжнародної науково-практичної конференції «РОЗБУДОВА ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗВО УКРАЇНИ: ІНСТРУМЕНТИ ТА ВИКЛИКИ» (17-18 листопада 2022 р.)

РЕКОМЕНДАЦІЇ Круглого столу «ВИЩА ОСВІТА В ПЛАНІ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ» (18 серпня 2022 р.)

Підсумки за результатами кластерного вебінару “Посилення потенціалу української освіти на шляху до європейської інтеграції”

Рекомендації за результатами Болонської конференції

EACEA EU Support to the Integration of Ukraine 8.12.22

Category: HERE team materials
Тип:
Added: 21.12.2022

Якість вищої освіти як індикатор успіху національних реформ та відновлення: національний, регіональний рівні_В. Луговий

Category: HERE team materials
Тип:
Added: 10.11.2022